Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Електронен дневник

 

електронен дневник

Достъпът до електронния дневник ---> ТУК 

Интегрираната платформа АдминПлюс е уеб-базирана електронна система предназначена за директори, учители, родители и ученици. Всеки потребител може да я ползва от компютър или друго устройство с активна интернет връзка, без ограничение във времето на ползване.

Достъпът до електронната система АдминПлюс се осъществява от адрес:

https://platform.adminplus.bg/#/pages/loginhttps://login.adminplus.bg/

За да влезете в системата, въведете потребителското име и паролата, която сте получили от класния ръководител.

Електронната система включва всички важни модули, подпомагащи учебния процес в училище:

  • Електронен дневник
  • Съобщения за класа
  • Уроци
  • Домашни работи
  • Тестове

Уважаеми родители,

Тук можете да получите актуална информация за постиженията на вашето дете в училище, оценките и отсъствията за текущата учебна година. Това е възможно благодарение на електронната платформа „ АдминПлюс“.

Електронната система за управление на образованието „ АдминПлюс“ е създадена съгласно съществуващата нормативна уредба, само и единствено за училищата в Република България! Новите иновационни методи и технологии са използвани масово в европейските образователни институции. Повишаването на качественото образование, новите иновационни и актрактивни за младото поколение методи и интерактивни начини за преподаване, неминуемо ще доведат до повишаване концентрация и присъствие на учениците в класните стаи.

Електронната система е предназначена за всички училища в системата на средното образование в Република България. Функционалността позволява лесно използване и ориентиране от страна на учители, ученици, родители и административен персонал.