Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

14 Март- Световен ден на реките!

 
 Отбелязването на този ден цели да насочи вниманието на хората към опазването на реките, водата и живота в тях.
 Реките са сладководни басейни с течаща прясна вода, което ги прави съществен елемент за оцеляването на човека, животните и растенията. 
По този повод учениците от Ученическия съвет изработиха табло с рисунки посветени на темата за опазване на реките и водното богатство!