Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Толерантността е търпимост, разбиране и зачитане на различията между хората, били те социални, културни или религиозни. Тя е акт на снизходителност, акт на търпимост, акт на подкрепа и разбиране.

Толерантността - това е хармония в многообразието!
По този повод учениците от IV "б"  и III "б" клас  изработиха табла, символизиращи толерантност.
Учениците: Зайнеп Юсуф Даракчи; Гюля Шабан Молла и Адиле Ибрахим Косин написаха есета на тема " Доброто не е ретро".
Училищния психолог и социален работник проведоха беседа с учениците от IV "б" клас на тема: " Що е толерантност".