Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Умението за мирно и конструктивно разрешаване на конфликти е част от социално-емоционалното образование в училище.  Изграждането на тези умения може да послужи в много житейски ситуации.  Децата прекарват голяма част от времето си в училище. Тук те се срещат с много  различни хора, формира се стилът им на общуване, попадат в конфликтни ситуации. 

Във връзка с това в VIII клас бяха разигравани ситуации с цел придобиване на социални умения за разрешаване на спортове по ненасилствен начин.