Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Доброто Ни зарази!

По инициатива на децата от Италия, по цял свят рисуват дъги с надпис "Всичко ще се оправи" и ги закачат на прозорците или балконите си. 

Дъгата символизира надежда, че вирусът ще мине и всички отново ще сме заедно.

Учениците от началните класове се включиха във веригата на доброто! 

 

Социален работник СУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Брезница