Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

С цел изграждане на адекватна самооценка и повишаване на емоционалната интелигентност, училищния психолог и социален работник разиграваха ситуации и ролеви игри в VI клас. Така учениците се научиха как да поддържат позитивни взаимоотношения с връстниците си.