Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Учениците от IV "а" клас заедно с училищния психолог и г-жа Селим изработиха постер, който се състои от четири свързани квадрата в различни цветове. 

 Червеният квадрат символизира емоции като гняв; уплаха, притеснение.
Оранжерия квадрат - щастие; увереност; гордост. 
 Синия квадрат - умора; подтиснатост; отчаяние. 
 Зеления квадрат - спокойствие; смиреност; благодарност. 
Учениците баха поканени да определят в кой квадрат се чувстват днес, като използват лепящи листчета, на които всеки написа името си. Така те разбраха как да познават собствените си емоции, да умеят да ги изразяват, регулират и контролират. Научиха се да разпознават чуждите емоции и как да реагират на тях. Постерът даде много добра визуализация на цялостната атмосфера в класната стая.