Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Учениците от XI клас присъстваха на лекция изнесена от представители на Детска педагогическа стая. Гост-лекторите предупредиха учениците за вредите от употребата на наркотични и упойващи вещества.