Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

По повод седмицата на Франкофония 2023, ученици, изучаващи френски език, от 7“б“ клас при СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница взеха участие в представянето и популяризирането на този празник, като изработиха детелини с надпис – „Je suis francophone. Et toi?“ Учениците от 12 „а“ клас представиха табло, посветено на френския език като език на културен, научен и икономически обмен. Той е празник на френския език и култура, както и на ценностите за мир, демокрация, права на човека, толерантност, солидарност, езиково и културно разнообразие, който се отбелязва от франкофоните по цял свят. Франкофонската дейност в България в началото се води от Министерство на културата, а от 1995 г. Министерство на външните работи наследява дейността като Национален координатор по Франкофонията.