Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

На 10 Февруари светът отбелязва денят за безопасно общуване в интернет. 

 
 Днес трудно можем да си представим света без интернет. Чрез мрежата ние работим, учим, комуникираме, но интернет крие и много опасности, особено за децата и подрастващите. 
 В тази връзка във всички класни стаи бяха разлепени стикери с телефония номер на Националния център за безопасен интернет - "124-123", който работи 24 часа.
Също така беше изнесена лекция от училищния психолог и социален работник на тема: 
"Какво е онлайн тормоз; какво е секстинг и начини за превенция "