Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

18 Октомври - Международен ден за борба с трафика на хора!


Трафика на хора в световен мащаб предсавлява сериозно нарушение на човешките права и злоупотреба с човешкото достойнство. 
Трафикът на хора е незаконна експлоатация на хора с цел извличане на лична или търговска изгода.
В тази връзка на учениците от гимназиялния етап бяха раздадени флаери и информационни брошури. 
Училищният психолог и  социален работник говориха с учениците за тези опасности и ги посъветваха какви мерки трябва да вземат, за да се предпазят от " съвременното робство".