Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Благодарение на съвместното сътрудничество между СУ "Св Св Кирил и Методий" с. Брезница и ОКБППМН,  в двора на училището бяха засадени фиданки на: червен американски дъб; каталпа и липа. 

Изказваме лична благодарност към секретаря на ОКБППМН г-жа Ани Вълева за оказаното съдействие!