Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню
Планираме бъдещето си! 
Прекарваме целия си живот в безпокойство за бъдещето! Правим планове опитвайки се да го предвидим. Но бъдещето винаги се променя.
Бъдещето е домът на нашите най - дълбоки страхове и най - смели мечти. Но едно е сигурно, когато най - накрая се разкрие, то никога не е такова, каквото сме си го пледставяли!
 Това ще проверят нашите единайсетокласници, които ще затворят в буркан своите планове за бъдещето.
Те ще се опитат да си отговорят на въпроса:
"Какво ще правя след завършване на 12 клас?" Като на своя бал ще проверят и актуализират своите планове за бъдещето.