Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Учениците от V "a" клас в час по " Човекът и природата" имаха проектна задача. Разделени бяха на екипи. Всеки екип имаше за задача да представи макет, проект и презентация на тема: "Слънчевата система"!