Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 Всяка година на 5 юни се отбелязва Световния ден на околната среда, който е най-мащабното събитие, посветено на опазване на природата. 

 Нашето училище подкрепи инициативата „Зелена седмица“, с която Дирекция „Национален парк Пирин“ отбелязва Световния ден на околната среда. Във връзка с това на 2 юни учениците от седмите класове проведоха почистваща акция по пътя към местността “Чарка” и оформиха цветни алеи на зелената площ в училищния двор. Денят бе изпълнен с много емоции, слънце и закачки. 

 На 5 юни темата в часа на класа  бе посветена на Световния ден на околната среда. Учениците бяха запознати с вредното влияние на пластмасовите отпадъци, проведе се беседа на тема „Не на пластмасите!“  и се представи презентацията  „Да пазим Земята чиста“.