Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Световния ден за борба със СПИН ежегодно се отразява на 1 Декември. Този ден е посветен на повишаване осведомеността за СПИН - пандемията, причинена от разпространението на вируса ХИВ. Във тази връзка училищния психолог изнесе лекция в XI клас, посветена на тази тема.В училище беше представена презентация и изработено информационно табло посветени на темата.