Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Във връзка със Световния ден на защита на животните, 04. 10. 2022 г., учениците от 10"б" изработиха табло  на защитени животни. Целта на проекта е да се насочи
вниманието на учениците към необходимостта от опазване на средата, която обитават животните, както и към повишаване на активността в тяхна защита. По последни данни повече от 1/3 от видовете бозайници на Земята са под реалната заплаха от изчезване и виновни за това сме ние, хората. Така, за съжаление, човечеството продължава да губи
и най-хубавото в себе си - единението си с природата.