Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Световна седмица на парите е насочена към надграждащо развитие на знания, умения, нагласи и поведения, които са необходими на младежите да взимат осъзнати финансови решения.

Ученици от X клас проведоха беседа с учениците от IV клас. Беседата имаше за цел да насочи вниманието на по-малките към правилно разпределение на своите парични средства. 
Беше им обяснена нуждата и ползата от спестяването. Също така бяха запознати с различните валути.
Темата за парите е вечна. Тя е занимавала умовете на хората от древността до наши дни. Парите са в основата на развитието на човечеството. 
 В четвъртия ден от седмицата на парите в училище беше представена презентация на тема: "История на парите". 
Презентацията показа на учениците кога и как са се появили първите пари и тяхното изменение през времето.
В СУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Брезница закрихме седмицата на парите с нашите най-малки ученици. На първокласниците бяха пуснати забавни анимации свързани с парите.