Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

*************************

Oпити!

Химия

Групата по интереси „Химията-лесна и интересна“  посети  Пречиствателна станция за питейна вода – Гоце Делчев. Там инж. Пасков им обясни етапите на пречистване на водата и им разказа  интересни факти за цялостния процес на филтриране и обработка.   

Групата по интереси „Химията-лесна и интересна“ посети завода за пластмаса „Пиринпласт“ в гр. Гоце Делчев. Там учениците се запознаха с материалите, които се използват в производството на пластмасовите изделия. Те с интерес разгледаха машините, научиха повече за производствения процес и работата, която се извърша в завода.

ХИМИЯ

*************************