Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Групата от Занимания по интереси - Математиката - лесна и интересна изработи табла от рисунки върху координатна система. 

В своите проекти учениците от VI клас съчетават математиката и изобразителното изкуство чрез обекти от заобикалящата ни действителност. Техните рисунки в координатна система, изработени със старание и прецизност, са доказателство за това, че математиката може да служи и за забавление.

Рисунките бяха представени пред учениците от IV и V клас, като групата представи освен своите рисунки и малко обяснение на това какво е координатна система и за какво ни служи тя! 

координатна система

Учениците от група занимания по интереси отбелязаха денят на числото Пи. Подготвиха презентация с интересни факти за числото, а в края на презентацията задаваха въпроси свързани с него. Отговорилите правилно спечелиха медали и лакомства!