Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Учениците от група Занимания по интереси “Математиката - лесна и интересна” приложиха на практика знанията си по математика за понятието „обикновена дроб“. Създадоха градина от цветя с дроби, като в тичинките записаха обикновената дроб, която представя съответното цвете, а в листенцата поставиха съответните части на различни геометрични фигури - кръг, квадрат и правоъгълник.

Математика

 

 

Учениците от група Занимания по интереси “Математиката - лесна и интересна” изработиха къщички и животни от картон, използвайки различни геометрични фигури и тела!