Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Групата от занимания по интереси ,, МЛАД ИСТОРИК‘‘- VI б клас изработиха макети на средновековни дворци с истински тухлички, хартиени макети на древноегипетските пирамиди и табла свързани с древногръцката и древноегипетската история.

Учениците от клуб ,, Млад историк посетиха общинския исторически музей в град Гоце Делчев. Учениците се запознаха с историческото и архитектурното наследство на града и общината. В музея бяха представени изложби с археологически находки, свързани с културата на тракийците, славяните и прабългарите, открити в долината на древната река Нестос (дн. Места).

 

Учениците от клуб по занимания по интереси ,,Млад историк посетиха римския античен град Никополис ад Нестум в с. Гърмен. Учениците бяха запознати с историята, развитието и стратегическото разположение на града, основан през 106 г. на мястото на тракийското селище Александрополис от римския император Траян, в чест на победата му над даките. В превод от латински името му означава „Град на победата, разположен при Нестос (р. Места)“.