Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Занимания по интереси-    „ НИЕ СМЕ МАЛКИ ПИСАТЕЛИ“   – изграждане на умения у учениците в четвърти клас за създаване на повествователен текст – приказка чрез използване на иновационни техники

 Презентация - Ние сме малки писатели

Ние сме малки писатели

приказки - наопаки

 приказки - наопаки