Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

за контролни и класни работи през І срок на учебната

2022/2023 година

 

Контролни работи І а,  клас:

Български език и литература  23.09.2022г.  25.10.2022г. 23.11.2022г.
Математика  06.10.2022г.  28.10.2022г. 25.11.2022г.
Родинознание  14.11.2022г.    

 

Контролни работи І б,  клас:

Български език и литература  23.09.2022г.  25.10.2022г. 23.11.2022г.
Математика    28.10.2022г. 25.11.2022г.
Родинознание  30.09.2022г.  11.11.2022г.  

Контролни работи ІІ а клас:

Български език и литература  26.09.2022г.  08.11.2022г.  
Математика  28.09.2022г.  16.11.2022г.  
Английски език  06.10.2022г.  25.11.2022г.  
Религия – Ислям  12.01.2022г.    

 

 

Контролни работи ІІ б клас:

Родинознание 23.09.2022г.    
Български език и литература  26.09.2022г.  08.11.2022г.  
Математика  28.09.2022г.  16.11.2022г.  
Английски език  05.10.2022г.  23.11.2022г.  
Религия – Ислям  12.01.2022г.    

 

Контролни работи ІІІ а клас:

Български език и литература  04.10.2022г.  14.11.2022г.  09.01.2022г.  
Математика  05.10.2022г.  21.11.2022г.  10.01.1022г.  
Човекът и природата  28.09.2022г.  06.01.2022г.    
Човекът и обществото  27.09.2022г.  05.01.2022г.    
Английски език  10.10.2022г.  10.11.2022г.  01.12.2022г.  
Компютърно моделиране  29.11.2022г.      
Религия – Ислям  20.01.2022г.      

 

Контролни работи ІІІ б клас:

Български език и литература  04.10.2022г.  14.11.2022г.  09.01.2022г.  
Математика  05.10.2022г  21.11.2022г.  10.01.1022г.  
Човекът и природата  28.09.2022г.  06.01.2022г.    
Човекът и обществото  27.09.2022г.  05.01.2022г.    
Английски език  12.10.2022г.  11.11.2022г.  07.12.2022г.  
Компютърно моделиране  06.12.2022г.      
Религия – Ислям  20.01.2022г.  

 

Контролни работи ІV а клас:

Български език и литература  11.10.2022г.  17.11.2022г.  15.12.2022г.
Математика  06.09.2022г.  04.11.2022г.  09.12.2022г.
Компютърно моделиране  29.11.2022г.    
Човекът и природата  21.09.2022г.  16.11.2022г.  
Човекът и обществото  30.09.2022г.  25.11.2022г.  
Английски език  29.09.2022г.  27.10.2022г.  01.12.2022г.
Религия – Ислям  13.01.2022г.    

 

 

Контролни работи ІV б клас:

Български език и литература  07.10.2022г.  17.11.2022г.  15.12.2022г.
Математика  05.10.2022г.  04.11.2022г.  09.12.2022г.
Компютърно моделиране  13.12.2022г.    
Човекът и природата  21.09.2022г.  14.11.2022г.  
Човекът и обществото  27.09.2022г.  22.11.2011г.  
Английски език  29.09.2022г.  27.10.2022г.  07.12.2022г.
Религия – Ислям  13.01.2022г.  

 

V а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  20.10.2022г.  14.11.2022г.
Английски език  16.01.2023г.  
Математика  05.10.2022г.  09.11.2022г.
Математика ИУЧ 16.11.2022г.  
Информационни технологии  24.11.2022г.  
История и цивилизации  25.10.2022г.  
География и икономика  04.11.2022г.  
Човекът и природата  07.11.2022г.  
Френски език ИУЧ  28.11.2022г.  
Религия ИУЧ  10.01.2023г.  
Класни работи:
Български език и литература  20.12.2022г.  
Математика  14.12.2022г.  

 

VІ а  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 20.10.2022г.  14.11.2022г.
Английски език  24.10.2022г.  05.12.2022г.
Математика  05.10.2022г.  02.11.2022г.
Математика ИУЧ 17.01.2023г.  
Информационни технологии  24.11.2022г.  
История и цивилизации  21.11.2022г.  
География и икономика  16.11.2022г.  
Човекът и природата  11.11.2022г.  
Френски език ИУЧ    
Религия ИУЧ  11.01.2023г.  
Класни работи:
Български език и литература  19.12.2022г.  
Математика  14.12.2022г.  

 

VІ б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература  20.10.2022г.  07.11.2022г.
Английски език  26.10.2022г.  07.12.2022г.
Математика  05.10.2022г.  02.11.2022г.
Математика ИУЧ 19.01.2022г.  
Информационни технологии  09.12.2022г.  
История и цивилизации  21.11.2022г.  
География и икономика  16.11.2022г.  
Човекът и природата  11.11.2022г.  
Религия ИУЧ  10.01.2023г.  
Класни работи:
Български език и литература  12.12.2022г.  
Математика  14.12.2022г.  

 

VІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 20.10.2022г.  14.11.2022г.
Английски език  27.10.2022г.  15.12.2022г.
Математика  28.10.2022г.  25.11.2022г.
Информационни технологии  30.11.2022г.  
История и цивилизации  11.11.2022г.  
География и икономика  17.11.2022г.  
Биология и здравно образование  07.12.2022г.  
Физика и астрономия  29.11.2022г.  
Химия и опазване на околната среда  08.11.2022г.  
Френски език ИУЧ  06.10.2022г.  
Математика ИУЧ  24.11.2022г.  
Религия ИУЧ  11.01.2023.  
Класни работи:
Български език и литература  19.12.2022г.  
Математика  06.01.2023г.  

 

 

 VІІ б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература  20.10.2022г.  15.11.2022г.
Английски език  27.10.2022г.  15.12.2022г.
Математика  28.10.2022г.  25.11.2022г.
Информационни технологии  05.12.2022г.  
История и цивилизации  08.11.2022г.  
География и икономика  14.11.2022г.  
Биология и здравно образование  07.12.2022г.  
Физика и астрономия  14.11.2022г.  
Химия и опазване на околната среда  09.11.2022г.  
Френски език ИУЧ  06.10.2022г.  
Математика ИУЧ  24.11.2022г.  
Религия ИУЧ  09.01.2023г.  
Класни работи:
Български език и литература  16.12.2022г.  
Математика  06.01.2023г.  

 

 

VІІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  26.10.2022г.  
Английски език  27.10.2022г.  
Математика  21.11.2022г.  
Информационни технологии 16.12.2022г.  
История и цивилизации  15.11.2022г.  
География и икономика  03.10.2022г.  
Философия  18.11.2022г.  
Биология и здравно образование  03.01.2023г.  10.01.2023г.
Физика и астрономия  19.12.2022г.  
Химия и опазване на околната среда  09.11.2022г.  
Математика ИУЧ  22.11.2022г.  
Информационни технологии ИУЧ   07.12.2022г.  
География и икономика ИУЧ  18.10.2022г.  
Физика и астрономия ИУЧ  21.12.2022г.  
Химия и опазване на околната среда ИУЧ  10.11.2022г.  
Религия ИУЧ  09.01.2023г.  
Класни работи:
Български език и литература  12.12.2022г.  
Математика  20.01.2023г.  
Английски език  08.12.2022г.  

 

 

ІХ а  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература  04.10.2022г.  08.11.2022г.
Английски език  27.10.2022г.  
Френски език  25.10.2022г.  
Математика  05.10.2022г.  02.11.2022г.
Информационни технологии  23.11.2022г.  06.12.2022г.
История и цивилизации  19.11.2022г.  
География и икономика  03.10.2022г.  
Философия  15.11.2022г.  
Биология и здравно образование  24.11.2022г.  
Физика и астрономия  21.12.2022г.  
Химия и опазване на околната среда  11.11.2022г.  
Математика ИУЧ  04.01.2023г.   
Информационни технологии ИУЧ  30.11.2022г.  
География и икономика ИУЧ  17.10.2022г.  
Биология и здравно образование ИУЧ  18.11.2022г.  
Физика и астрономия ИУЧ  02.12.2022г.  
Химия и опазване на околната среда ИУЧ  09.01.2022г.  
Религия ИУЧ  11.01.2023г.  
Класни работи:
Български език и литература  13.12.2022г.  
Математика  14.12.2022г.  
Английски език  08.12.2022г.  
Френски език  20.12.2022г.  

  

Х а  клас:  

 Контролни работи:
Български език и литература  07.10.2022г.  11.11.2022г.
Английски език  21.11.2022г.  
Френски език  05.10.2022г.  
Математика  04.11.2022г.  
Информационни технологии  02.12.2022г.  
История и цивилизации  14.11.2022г.  
География и икономика  24.10.2022г.  
Философия  20.10.2022г.  24.11.2022г.
Биология и здравно образование  22.10.2022г.  
Физика и астрономия  06.12.2022г.  
Химия и опазване на околната среда  07.11.2022г.  
Български език и литература ИУЧ  15.11.2022г.  
Математика ИУЧ  25.11.2022г.  
Информационни технологии ИУЧ  28.11.2022г.  
Биология и здравно образование ИУЧ  18.10.2022г.  
Религия ИУЧ  11.01.2023г.  
Класни работи:
Български език и литература  16.12.2022г.  
Английски език  20.12.2022г.  
Френски език  07.12.2022г.  
Математика  06.01.2023г.  

 

Х б  клас:  

 Контролни работи:
Български език и литература  06.10.2022г.  10.11.2022г.
Английски език  22.11.2022г.  
Френски език  10.10.2022г.  
Математика  04.11.2022г.  
Информационни технологии    
История и цивилизации    
География и икономика  26.10.2022г.  
Философия  17.11.2022г.  
Биология и здравно образование  22.12.2022г.  
Физика и астрономия  09.12.2022г.  
Химия и опазване на околната среда  08.11.2022г.  
Български език и литература ИУЧ  15.11.2022г.  
Математика ИУЧ  27.10.2022г.  
Информационни технологии ИУЧ  29.11.2022г.  
География и икономика ИУЧ  25.11.2022г.  
Религия ИУЧ  10.01.2023г.  
Класни работи:
Български език и литература  15.12.2022г.  
Математика  06.01.2023г.  
Английски език  19.12.2022г.  
Френски език    

 

ХІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  18.10.2022г.  18.11.2022г.
Английски език  19.10.2022г.  
Френски език  13.10.2022г.  
Математика  25.10.2022г.  
Гражданско образование  11.01.2023г.  
Английски език- 1 модул  01.12.2022г.  
Английски език- 2 модул  15.11.2022г.  
Английски език- избираем модул  10.11.2022г.  
Информационни технологии- 1 модул  30.11.2022г.  
Информационни технологии- 2 модул  21.11.2022г.  
Информационни технологии- избираем модул  03.11.2022г.  
Биология и здравно образование - ЗУЧ    
Биология и здравно образование- 1 модул  12.12.2022г.  09.01.2023г.
Биология и здравно образование- избираем модул  21.12.2022г.  
Химия и опазване на околната среда- 1 модул  28.10.2022г.  25.11.2022г.
Химия и опазване на околната среда- избираем модул  08.10.2022г.  
Класни работи:
Български език и литература  20.12.2022г.  
Английски език  14.12.2022г.  
Френски език  08.12.2022г.  
Математика  06.12.2022г.  

 

 

ХІ б клас:

Контролни работи:
Български език и литература  19.10.2022г.  16.11.2022г.
Български език и литература 1 модул 04.01.2023г.  
Български език и литература 2 модул 08.11.2022г.  
Български език и литература 3 модул 08.12.2022г.  
Български език и литература 4 модул 23.11.2022г.  
 Български език и литература- избираем модул 24.11.2022г.  
Английски език  25.10.2022г.  
Френски език  06.10.2022г.  
Математика  28.10.2022г.  
Гражданско образование  12.01.2023г.  
Английски език- 1 модул  02.12.2022г.  
Английски език- 2 модул  15.11.2022г.  
Английски език- избираем модул  07.11.2022г.  
Информационни технологии- 1 модул  19.01.2023г.  
Информационни технологии- 2 модул  18.01.2023г.  
Информационни технологии- избираем модул  01.12.2022г.  
История и цивилизации 1 модул  20.10.2022г.  
История и цивилизации 3 модул  02.11.2022г.  
История и цивилизации - избираем модул  04.11.2022г.  
История и цивилизации - 2 модул  19.12.2022г.  
Класни работи:
Български език и литература  21.12.2022г.  
Английски език  13.12.2022г.  
Френски език  16.12.2022г.  
Математика 09.12.2022г.  

 

 

ХІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  03.11.2022г.  10.01.2022г.
Английски език  26.11.2022г.  
Френски език  13.10.2022г.  
Математика  05.10.2022г.  
Гражданско образование  28.11.2022г.  
Английски език- 1 модул  19.10.2022г.  
Английски език- 2 модул  02.11.2022г.  
Английски език- 3 модул  07.11.2022г.  
Английски език- 4 модул  10.11.2022г.  
Информационни технологии- 3 модул  25.11.2022г.  
Информационни технологии- 4 модул  21.11.2022г.  
Информационни технологии- избираем модул  14.11.2022г.  
Биология и здравно образование- 2 модул  20.12.2022г.  
Биология и здравно образование- 3модул 15.11.2022г.  
Биология и здравно образование- 4модул 05.12.2022г.  
Биология и здравно образование- избираем модул 21.12.2022г.  
Химия и опазване на околната среда- 3 модул 25.10.2022г. 29.11.2022г.
Химия и опазване на околната среда- избираем модул 21.10.2022г.  
Класни работи:    
Български език и литература  06.12.2022г.  
Математика  04.01.2022г.  
Френски език  15.12.2022г.  
Английски език  14.12.2022г.