Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

за контролни и класни работи през ІI срок на учебната

2023/2024 година

 

Контролни работи І а,  клас:

Математика  12.02.2024г.;  22.04.2024г.;  
Български език и литература 16.02.2024г.;  25.04.2024г.  
Родинознание   12.03.2024г.;    
Религия – Ислям  05.03.2024г.    

 

Контролни работи І б,  клас:

 

Математика 12.02.2024г.;    22.04.2024г.;  
Български език и литература 16.02.2024 г.;   25.04.2024 г.  
Родинознание 12.03.2024г.;    
Религия – Ислям 05.03.2024 г.    

 

 

Контролни работи ІІ а клас:

 

Български език и литература 28.02.2024г.;     22.03.2024г.; 13.05.2024г.
Математика 29.02.2024г.;     21.03.2024г.  
Английски език 27.03.2024г.    
Родинознание 11.03.2024г.    
Религия – Ислям  05.03.2024г.    

 

 

Контролни работи ІІ б клас:

Родинознание 12.03.2024 г.    
Български език и литература 28.02.2024г.;     22.03.2024г.;  13.05.2024г.
Математика 29.02.2024г.;    21.03.2024г.  
Английски език 27.03.2024г.    
Религия – Ислям 06.03.2024г.    

 

Контролни работи ІІІ а клас:

Български език и литература 01.03.2024г.;  29.03.2024г.  
Математика 13.03.2024г.    
Човекът и природата 26.03.2024г.    
Човекът и обществото 20.03.2024г.    
Английски език 15.03.2024г.;  14.05.2024г.  
Компютърно моделиране 18.04.2024г.    
Религия – Ислям 05.03.2024г.    

 

Контролни работи ІІІ б клас:

Български език и литература 29.02.2024г.;  28.03.2024г.  
Математика 12.03.2024г.    
Човекът и природата 25.03.2024г.    
Човекът и обществото 20.03.2024г.    
Английски език 15.03.2024г.;  14.05.2024г.  
Компютърно моделиране 30.04.2024г.    
Религия – Ислям 06.03.2024г.  

 

Контролни работи ІV а клас:

Български език и литература 29.02.2024г.;  29.04.2024г.  
Математика 18.03.2024г.;  22.04.2024г.  
Компютърно моделиране 18.04.2024г.    
Човекът и природата 21.03.2024г.    
Човекът и обществото 27.03.2024г.    
Английски език 12.03.2024г.;  14.05.2024г.  
Религия – Ислям 06.03.2024г.    

 

 

Контролни работи ІV б клас:

Български език и литература 29.02.2024г.;  29.04.2024г.  
Математика 18.03.2024г.;  22.04.2024г.  
Компютърно моделиране 30.04.2024г.    
Човекът и природата 21.03.2024г.    
Човекът и обществото 27.03.2024г.    
Английски език 12.03.2024г.;  14.05.2024г.  
Религия – Ислям 06.03.2024г.  

 

Контролни работи V а клас:

Български език и литература 19.02.2024г. 25.03.2024г.
Английски език 27.02.2024г. 26.03.2024г.
Математика 28.02.2024г. 08.04.2024г.
ИТ 20.03.2024г.  
История ицивилизации 09.02.2024г.  
География и икономика 15.03.2024г.  
ЧП 21.02.2024г.  22.03.2024г.
Религия - Ислям 07.03.2024г.  
Класни работи    
Български език и литература 13.05. 2024г.    
Математика 22.05.2024г.  

 

Контролни работи V б клас:

Български език и литература 22.03.2024г. 08.04.2024г.
Английски език 13.03.2024г. 08.05.2024г.
Математика 13.02.2024г.  16.04.2024г.
ИТ 29.03.2024г.  
История ицивилизации 08.02.2024г.  
География и икономика 15.03.2024г.  
ЧП 21.02.2024г.  20.03.2024г.
Религия - Ислям 05.03.2024г.  
Класни работи    
Български език и литература 10.05.2024г.  
Математика 14.05.2024г.  

 

Контролни работи VI  а клас:

Български език и литература 25.03.2024г. 16.04.2024г.
Английски език 14.03.2024г. 09.05.2024г.
Френски език 14.05.2024г.  
Математика 21.02.2024г. 08.04.2024г.
Математика - ИУЧ 15.04.2024г.  
ИТ 18.03.2024г.  
История ицивилизации 20.03.2024г.  
География и икономика 13.03.2024г.  
ЧП 23.02.2024г.  29.03.2024г.
Религия - Ислям 05.03.2024г.  
Класни работи    
Български език и литература 10.05.2024г.                                       
Математика 22.05.2024г.  

 

  

Контролни работи VIІ а,  клас:

 

 Български език и литература 16.02.2024г. 08.03.2024г.
Английски език 19.03.2024г. 14.05.2024г.
Френски език 03.06.2024г.  
Математика 21.02.2024г. 27.03.2024г.
БЗО 18.04.2024г.  
Физика и астр. 16.04.2024г.  
ИТ 20.03.2024г.  
История и ци - ии 14.02.2024г.  
География и икономика 28.03.2024г.  
ХООС 28.02.2024г.  
Религия 05.03.2024г.  
Класни работи    
Български език и литература 10.05.2024г.  
Математика 22.05.2024г.  

 

Контролни работи VIІ б,  клас:

Български език и литература 16.02.2024г. 08.03.2024г.
Английски език 19.03.2024г. 14.05.2024г.
Френски език 06.06.2024г.  
Математика 21.02.2024г. 27.03.2024г.
БЗО 19.04.2024г.  
Физика и астр. 16.04.2024г.  
ИТ 30.04.2024г.  
История и ци - ии 14.02.2024г.  
География и икономика 28.03.2024г.  
ХООС 28.02.2024г.  
Религия 05.03.2024г.  
Класни работи    
Български език и литература 10.05.2024г.  
Математика 22.05.2024г.  

 

Контролни работи VIІI a,  клас:

Български език и литература 16.04.2024г.    
Английски език 28.02.2024г. 29.03.2024г.  
Математика 23.02.2024г.  02.05.2024г.  
Математика- ИУЧ 12.03.2024г.    
БЗО 22.04.2024г.    
Физика и астр. 26.03.2024г.    
Физика и астр.- ИУЧ 15.04.2024г.    
ИТ   22.03.2024г.    
ИТ- ИУЧ 19.03.2024г.    
История и ци - ии 07.03.2024г.    
Философия 15.02.2024г.    
География и икономика

11.03.2024г.

   
География и икономика- ИУЧ 23.04.2024г.    
ХООС 26.02.2024г.  08.03.2024г.-ИУЧ  
Религия 16.02.2024г.    
Класни работи      
Български език и литература 04.06. 2024г.                     
Математика 12.04.2024г.    
Английски език 09.05.2024г.                                            

 

Контролни работи VIІI б,  клас:

Български език и литература 17.11.2023г. 20.11.2023г.
Английски език 30.11.2023г. 11.01.2024г.
Математика 15.12.2023г.  
Математика- ИУЧ 26.10.2023г.  
БЗО 17.01.2023г.  
Физика и астр. 05.12.2023г.  
ИТ 08.12.2023г.  
ИТ- ИУЧ 13.12.2023г.  
История и ци - ии 07.11.2023г.  
История и ци - ии - ИУЧ 09.11.2023г.  
Философия 22.01.2023г.  
География и икономика 21.11.2023г.  
География и икономика- ИУЧ 29.11.2023г.  
ХООС 13.11.2023г.  
Религия 20.12.2023г.  
Класни работи    
Български език и литература 18.12.  
Математика

12.01.2024г.

 
  18.01.2024г.  

 

Контролни работи IX a,  клас:

 

Български език и литература 25.04.2024г.  14.05.2024г.
Английски език 27.02.2024г.  
Френски език 06.06.2024г.  
Математика 15.02.2024г.  22.05.2024г.
БЗО 19.04.2024г.  
БЗО- ИУЧ 28.02.2024г.  
Физика и астр. 27.03.2024г.  
Физика и астр.- ИУЧ 09.05.2024г.  
ИТ 20.03.2024г.  
ИТ- ИУЧ 22.03.2024г.  

История и ци – ии

20.02.2024г.  

Филосфия

17.04.2024г.  
География и икономика 30.04.2024г.  
География и икономика- ИУЧ 29.03.2024г.  
ХООС 19.02.2024г.  
Религия 08.03.2024г.  
Класни работи    
Български език и литература 13.06.2024г.  
Математика 22.04.2024г.  
 Френски език 16.05.2024г.  
Английски език 28.05.2024г.  

 

 

Контролни работи X а,  клас:

Български език и литература 15.02.2024г. 07.03.2024г.
Български език и литература-ИУЧ 14.05.2024г.  
Английски език 25.03.2024г.  
Френски език 07.06.2024г.  
Математика 21.02.2024г.  
Математика-ИУЧ 26.03.2024г.  
БЗО 25.04.2024г.  
Физика и аст. 16.04.2024г.  
ИТ-ИУЧ 18.03.2024г.  
Филосфия 23.04.2024г.  
История и ци – ии 07.02.2024г.  
География и ик. 12.03.2024г.  30.05.2024г.
ХООС 26.02.2024г.  
ХООС-ИУЧ 06.03.2024г.  
Религия 14.03.2024г.  
Класни работи    
Български език и литература 09.05.2024г.  
Английски език 13.05.2024г.  
Френски език 31.05.2024г.  
Математика 22.05.2024г.  

 

 Контролни работи XI а,  клас:

Български език и литература

28.03.2024г.

 
Английски език  

06.03.2024г.

12.04.2024г.-М1;

15.04.2024г.-М2;

29.04.2024г.-М3

 
Френски език  06.03.2024г. 07.06.2024г.
Математика  27.02.2024г.  
БЗО

 11.03.2024г.-М2

24.04.2024г.-изб.м.

03.06.2024г.-М2

 
ИТ

 19.03.2024г

21.03.2024г.

25.03.2024г.

 
ХООС

 15.03.2024г.-изб.м.

23.04.2024г.-М2

 
Класни работи    
Български език и литература 09.05.2024г.  
Английски език

15.05.2024г.

 

 
Френски език  31.05.2024г.  
Математика  14.05.2024г.  

 

 Контролни работи XI б,  клас:

Български език и литература

18.03.2024г.-М4;

29.03.2024г

15.04.2024г-М2;

23.04.2024г-М5;

24.04.2024г-М3

30.05.2024г-М1

Английски език

 05.03.2024г

12.04.2024г-М1;

17.04.2024г-М2

02.05.2024г-М3;

Френски език  05.06.2024г
Математика  28.03.2024г
ИТ

 30.04.2024г-М1

06.06.2024г-М2

История и ци – ии

Филосфия

Граж. обр

 

08.03.2024г-ИЦ-М4;

14.03.2024г-ИЦ-М1;

20.03.2024г-ИЦ-М2

13.05.2024г-ИЦ-М3

13.02.2024г-ГО

Класни работи  
Български език и литература  10.05.2024г
Английски език  14.05.2024г
Френски език  29.05.2024г
Математика  09.05.2024г

 

 Контролни работи XII а,  клас:

Български език и литература

13.03.2024г.

23.04.2024г.-М5;

Английски език

 15.02.2024г.-М3;

23.02.2024г.

28.02.2024г.- изб.м.

08.03.2024г.-М1;

20.03.2024г.-М4

18.04.2024г.-М2

Френски език  19.02.2024г.
Математика  06.02.2024г.
БЗО  

12.04.2024г.-изб.м.;

15.04.2024г.-М2;

25.04.2024г.-М3;

02.05.2024г.-М4

ИТ

 16.02.2024г.

27.02.2024г.

07.03.2024г.

Граж. обр

 08.02.2024г.
ХООС

 26.03.2024г.-М4

02.04.2024г.-М4;

08.04.2024г.-изб.м.

Класни работи  
Български език и литература  27.03.2024г.
Английски език  22.03.2024г.
Френски език  11.03.2024г.
Математика  30.04.2024г.

 

 

Контролни работи XII б,  клас:

Български език и литература

15.03.2024г.

15.04.2024г.-М3;

23.04.2024г.-М1;

24.04.2024г.-М2;

30.04.2024г.-М5

02.05.2024г.-М4

Английски език

12.02.2024г.-М3;

26.02.2024г.

06.03.2024г.-изб.м.;

08.03.2024г.-М1;

02.03.2024г.-М4

16.04.2024г.-М2

Френски език 21.02.2024г.
Математика 01.03.2024г.
ИТ

08.02.2024г.-М3

29.04.2024г.-М4

Граж. обр

06.02.2024г.
История и ци – ии

15.02.2024г.-М1;

22.02.2024г.-М2;

08.04.2024г.-М4; 12.04.2024г.-М3

Класни работи  
Български език и литература 29.03.2024г.
Английски език 25.03.2024г.
Френски език 13.03.2024г.
Математика 22.03.2024г.