Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

за контролни и класни работи през ІI срок на учебната

2021/2022 година

 

Контролни работи І а,  клас:

Български език и литература 10.03.2022 г. 10.05.2022 г.
Математика  15.03.2022 г. 12.05.2022 г.
Религия – Ислям  08.02.2022 г.  

 

Контролни работи І б,  клас:

Български език и литература 10.03.2022 г. 10.05.2022 г.
Математика  15.03.2022 г. 12.05.2022 г.
Религия – Ислям  10.02.2022 г.  

Контролни работи ІІ а клас:

Български език и литература  15.03.2022 г. 12.04.2022 г. 17.05.2022 г.
Математика 07.03. 2022 г. 19.04.2022 г. 12.05.2022 г.
Околен свят 17.03.2022 г.  28.04.2022 г.  
Английски език 25.02.2022 г.   25.03.2022 г.  
Религия – Ислям 08.02.2022 г.     

 

 

Контролни работи ІІ б клас:

Български език и литература 15.03.2022 г. 12.04.2022 г. 17.05.2022 г.
Математика 07.03. 2022 г. 19.04.2022 г. 12.05.2022 г.
Околен свят 17.03.2022 г.  28.04.2022 г.  
Английски език 25.02.2022 г.  25.03.2022 г.  
Религия – Ислям 08.02.2022 г.     

 

Контролни работи ІІІ а клас:

Български език и литература 28.02.2022 г. 14.03.2022 г. 18.04.2022 г. 09.05.2022 г.
Математика 22.03.2022 г. 20.04.2022 г. 17.05.2022 г.  
Човекът и природата 08.03.2022 г. 12.05.2022 г.     
Човекът и обществото 29.03.2022 г. 12.04.2022 г.  26.04.2022 г.  
Английски език 24.02.2022 г. 07.03.2022 г.  24.03.2022 г.  
Компютърно моделиране 18.03.2022 г.      
Религия – Ислям 10.02.2022 г.      

 

Контролни работи ІІІ б клас:

Български език и литература 28.02.2022 г. 14.03.2022 г. 18.04.2022 г. 09.05.2022 г.
Математика 22.03.2022 г. 20.04.2022 г. 17.05.2022 г.  
Човекът и природата 10.03.2022 г. 26.04.2022 г.     
Човекът и обществото 30.03.2022 г. 14.04.2022 г.  12.05.2022 г.  
Английски език 12.04.2022 г.      
Компютърно моделиране 29.04.2022 г.      
Религия – Ислям 10.02.2022 г.  

 

Контролни работи ІV а клас:

Български език и литература 23.02.2022 г.  23.03.2022 г.  13.04.2022 г.
Математика  16.02.2022 г. 15.03.2022 г.  15.04.2022 г.
Компютърно моделиране 18.03.2022    
Човекът и природата  24.02.2022 г. 21.03.2022 г.  
Човекът и обществото 10.03.2022 г.  12.05.2022 г.  
Английски език 28. 02.2022 г.  29.03.2022 г.  
Религия – Ислям 08.02.2022 г.    

 

 

Контролни работи ІV б клас:

Български език и литература  23.02.2022 г. 23.03.2022 г. 13.04.2022 г.
Математика  16.02.2022 г. 15.03.2022 г. 15.04.2022 г. 
Компютърно моделиране  29.04.2022 г.    
Човекът и природата 24.02.2022 г. 21.03.2022 г.  
Човекът и обществото  08.03.2022 г.  17.05.2022 г.  
Английски език 28. 02.2022 г. 29.03.2022 г.  
Религия – Ислям  08.02.2022 г.  

 

V а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  28.02.2022 г.  18.04.2022 г.
Английски език  18.03.2022г.  29.04.2022 г.
Математика  07.03.2022 г.  28.03.2022 г.
Информационни технологии  15.04.2022 г.  
История и цивилизации  21.03.2022 г.  
География и икономика  10.03.2022 г.  
Човекът и природата  16.03.2022 г.  05.05.2022 г.
Френски език ИУЧ  11.05.2022 г.  
Религия ИУЧ  16.02.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература  31.05.2022 г.  
Математика  09.05.2022 г.  

 

V б клас:

Контролни работи:
Български език и литература  28.02.2022 г.  18.04.2022 г.
Английски език  17.03.2022 г.   28.04. 2022 г.
Математика  08.03.2022 г. 29.03.2022 г.
Информационни технологии 15.04.2022 г.  
История и цивилизации 21.03.2022 г.  
География и икономика  22.03.2022 г.  
Човекът и природата 16.03.2022 г.  27.04.2022 г.
Френски език ИУЧ 11.05.2022 г.  
Религия ИУЧ 16.02.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература  03.06.2022 г.  
Математика  10.05.2022 г.  

 

 

VІ а  клас:

Контролни работи:
Български език и литература  08.03.2022 г.   31.05.2022 г.
Английски език  11.03.2022 г.  08.06.2022 г.
Математика 28.02.2022 г.    18.04.2022 г.
Информационни технологии  16.05.2022 г.  
История и цивилизации  22.03.2022 г.  
География и икономика  15.03.2022г.  
Човекът и природата  23.03.2022 г.  20.04.2022 г.
Френски език ИУЧ 11.05.2022 г.  
Религия ИУЧ 14.02.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература  26.04.2022 г.  
Математика  09.05.2022 г.  

 

VІ б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература  08.03.2022 г.   31.05.2022 г.
Английски език  24.02.2022 г.   21.04.2022 г.
Математика  28.02.2022 г.    11.04.2022 г.
Информационни технологии  17.05.2022 г.  
История и цивилизации  23.03.2022 г.  
География и икономика 15.03.2022г.  
Човекът и природата  24.03.2022 г.  28.04.2022 г.
Френски език ИУЧ  12.05.2022 г.  
Религия ИУЧ  18.02.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература 26.04.2022 г.  
Математика  11.05.2022 г.  

 

VІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 08.03.2022 г. 31.05.2022 г.
Английски език 14.03.2022 г.

 

27.04.2022 г.

 

Математика 01.03.2022 г.      13.04.2022 г.
Информационни технологии 02.06.2022 г.  
История и цивилизации 07.03.2022 г.  
География и икономика 23.03.2022 г.  
Биология и здравно образование 25.03.2022 г.  
Физика и астрономия 19.04.2022 г.  
Химия и опазване на околната среда 18.03.2022 г.  
Френски език ИУЧ  13.05.2022 г.  
Математика ИУЧ    
Религия ИУЧ  14.02.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература 26.04.2022 г.  
Математика  10.05.2022 г.  

 

 

 VІІ б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 07.03.2022 г. 01.06.2022 г.
Английски език 15.03.2022 г.

 

27.04.2022 г.

 

Математика 02.03.2022 г.      13.04.2022 г.
Информационни технологии 02.06.2022 г.  
История и цивилизации 10.03.2022 г.  
География и икономика 25.03.2022 г.  
Биология и здравно образование 29.03.2022 г.  
Физика и астрономия 19.04.2022  г.  
Химия и опазване на околната среда 29.04.2022 г.  
Френски език ИУЧ 13.05.2022 г.  
Математика ИУЧ    
Религия ИУЧ 14.02.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература 20.04.2022 г.  
Математика  11.05.2022 г.  

 

 

VІІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  23.02.2022 г.  
Английски език  28.02.2022г.  13.04.2022 г.
Математика  04.03.2022 г.      21.04.2022 г.
Информационни технологии  07.06.2022 г.  
История и цивилизации 24.03.2022 г.  
География и икономика  18.03.2022 г.  
Философия  12.04.2022 г.  
Биология и здравно образование  13.05.2022 г.  
Физика и астрономия  15.03.2022 г.  
Химия и опазване на околната среда  08.03.2022 г.  
Български език и литература ИУЧ 29.03.2022 г.  
     
Информационни технологии ИУЧ  10.06.2022 г.  
География и икономика ИУЧ  28.03.2022 г.  
Биология и здравно образование ИУЧ  23.03.2022г.  
Физика и астрономия ИУЧ 28.04.2022 г.  
Химия и опазване на околната среда ИУЧ  11.03.2022 г.  
Религия ИУЧ 14.02.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература  17.05.2022 г.  
Математика  12.05.2022 г.  
Английски език  30.05.2022 г.  

 

 

ІХ а  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература  22.03.2022 г.  26.04.2022 г. 
Английски език  15.03.2022 г.  
Френски език  14.10.2021 г.  
Математика  16.02.2022 г.    25.03.2022 г.
Информационни технологии  30.05.2022 г.  
История и цивилизации  28.02.2022 г.   
География и икономика  30.03.2022 г.  
Философия  14.04.2022 г.  
Биология и здравно образование  20.04.2022 г.  
Физика и астрономия  07.03.2022 г.   
Химия и опазване на околната среда  29.03.2022 г.  
Български език и литература ИУЧ    
Математика ИУЧ  17.03.2022 г.   
Информационни технологии ИУЧ  08.06.2022 г.  
География и икономика ИУЧ  07.12.2021 г.  
Биология и здравно образование ИУЧ    
Физика и астрономия ИУЧ  10.03.2022 г.  
Химия и опазване на околната среда ИУЧ  13.05.2022 г.  
Религия ИУЧ  23.02.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература  17.05.2022 г.  
Български език и литература ИУЧ 12.05.2022 г.  
Математика  27.05.2022 г.  
Английски език  31.05.2022 г.  
Френски език  28.04.2022 г.  

 

ІХ б  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература 20.14.2022 г.   
Английски език 18.03.2022г.  
Френски език 07.06.2022г.  
Математика 14.02.2022 г.  21.03.2022 г. 
Информационни технологии 15.06.2022г.  
История и цивилизации 01.03.2022 г.  
География и икономика 07.03.2022 г.  
Философия 12.04.2022 г.  
Биология и здравно образование  19.04.2022 г.  
Физика и астрономия 10.03.2022 г.  
Химия и опазване на околната среда 05.05.2022 г.  
Български език и литература ИУЧ     
Математика ИУЧ 17.03.2022 г.  
Информационни технологии ИУЧ 02.06.2022г.  
История и цивилизации ИУЧ 01.12.2021 г.  
География и икономика ИУЧ 25.03.2022 г.  
Биология и здравно образование ИУЧ  15.04.2022 г.  
Религия ИУЧ  23.02.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература 06.06.2022 г.  
Български език и литература  ИУЧ 11.05.2022 г.  
Математика 29.04.2022 г.  
Английски език 03.06.2022 г.  
Френски език 10.05.2022 г.

 

Х а  клас:  

 Контролни работи:
Български език и литература  02.03.2022 г.  20.04.2022 г.
Английски език  15.05.2022 г.  
Френски език 07.06.2022г.  
Математика  23.03.2022 г.  
Информационни технологии    
История и цивилизации  29.03.2022г.  
География и икономика  28.03.2022 г.  16.05.2022 г.
Философия  11.03.2022 г.  
Биология и здравно образование  09.05.2022 г.  
Физика и астрономия  25.03.2022 г.  
Химия и опазване на околната среда  18.03.2022 г.  
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 15.04.2022 г.  
Български език и литература ИУЧ  25.11.2021 г.  
Математика ИУЧ 28.04.2022 г.  
Информационни технологии ИУЧ    
Биология и здравно образование ИУЧ    
Религия ИУЧ  18.02.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература  11.05.2022 г.  
Български език и литература ИУЧ 05.04.2022г.  
Английски език  31.05.2022 г.  
Френски език  26.04.2022 г.  
Математика 01.06.2022 г.  

 

Х б  клас:  

 Контролни работи:
Български език и литература  02.03.2022 г.  20.04.2022 г.
Английски език  17.03.2022 г.  
Френски език 09.06.2022г.  
Математика  11.03.2022 г.  
Информационни технологии    
История и цивилизации  28.03.2022 г.  
География и икономика  29.03.2022 г.  17.05.2022 г.
Философия  13.04.2022 г.  
Биология и здравно образование  18.04.2022 г.  
Физика и астрономия  22.03.2022 г.  
Химия и опазване на околната среда  15.03.2022 г.  
Български език и литература ИУЧ  25.11.2021 г.  
Математика ИУЧ 29.04.2022г.  
Информационни технологии ИУЧ    
География и икономика ИУЧ  05.11.2021 г.  
Религия ИУЧ  18.02.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература  09.05.2022 г.  
Български език и литература ИУЧ 05.04.2022г.  
Математика  25.03.2022 г.  
Английски език 02.06.2022 г.  
Френски език  28.04.2022 г.  

 

ХІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  24.02.2022 г.  24.03.2022 г.
Английски език  15.03.2022 г.  
Френски език  06.06.2022 г.  
Математика  04.03.2022 г.  
Гражданско образование  13.04.2022 г.  
Английски език- 1 модул  23.03.2022 г.  
Английски език- 2 модул  14.03.2022 г.  
Английски език- избираем модул  29.03.2022 г.  
Информационни технологии- 1 модул  08.06.2022 г.  
Информационни технологии- 2 модул  12.05.2022 г.  
Информационни технологии- избираем модул  31.05.2022 г.  
Биология и здравно образование - ЗУЧ    
Биология и здравно образование- 1 модул  31.03.2022 г.  
Биология и здравно образование-  модул 12.04.2022 г  
Биология и здравно образование- избираем модул  03.06.2022 г.  
Химия и опазване на околната среда- 2 модул  07.03.2022 г. 19.04.2022 г.
Химия и опазване на околната среда- 4 модул  20.04.2022г.  
Класни работи:
Български език и литература   28.04.2022 г.  
Английски език  17.05.2022 г.  
Френски език  09.05.2022 г.  
Математика  29.04.2022 г.  

 

ХІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  15.02.2022 г.  19.04.2022 г.
Английски език 25.02.2022 г.  
Френски език 04.03.2022 г.  
Математика  23.02.2022 г.   
Гражданско образование  18.03.2022 г.  
Английски език- 1 модул 07.03.2022г.  
Английски език- 2 модул 16.02.2022 г.  
Английски език- 3 модул 04.04.2022 г.  
Английски език- 4 модул 05.04.2022 г.  
Английски език- 5 модул 31.03.2022г.  
Информационни технологии- 3 модул  08.03.2022 г.  
Информационни технологии- 4 модул  14.03.2022 г.  
Информационни технологии- избираем модул  12.04.2022 г.  
Биология и здравно образование- 2 модул 21.04.2022 г.  
Класни работи:    
Български език и литература 22.03.2022 г.  
Математика 30.03.2022 г.  
Френски език 25.03.2022 г.  
Английски език 15.04.2022 г.