Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

за контролни и класни работи през ІI срок на учебната

2022/2023 година

 

Контролни работи І а,  клас:

Математика  22.02.2023 г.;  23.03.2023г.;   10.05.2023 г.
Български език и литература 10.03.2023 г.;    04.04.2023г.;  16.05.2023 г.
Родинознание  13.03.2023 г.;   15.05.2023 г.  
Религия – Ислям  09.03.2023 г.    

 

Контролни работи І б,  клас:

 

Математика 21.02.2023 г.;  23.03.2023г.;  09.05.2023 г.
Български език и литература 10.03.2023 г.;  04.04.2023г.;  16.05.2023 г.
Родинознание 17.03.2023 г.;  12.05.2023 г.  
Религия – Ислям 09.03.2023 г.    

 

 

Контролни работи ІІ а клас:

 

Български език и литература 06.03.2023 г.;   04.04.2023г.;   16.05.2023 г.
Математика 15.02.2023 г.;   23.03.2023г.;   10.05.2023 г.
Английски език 02.03.2023 г.;   05.05.2023 г.  
Родинознание 17.03.2023 г.;  12.05.2023 г.  
Религия – Ислям  09.03.2023 г.    

 

 

Контролни работи ІІ б клас:

Родинознание 17.03.2023 г.;   12.05.2023 г.  
Български език и литература 06.03.2023 г.;   04.04.2023 г.;   16.05.2023 г.
Математика 15.02.2023 г.;   23.03.2023 г.;   10.05.2023 г.
Английски език 01.03.2023 г.;   03.05.2023 г.  
Религия – Ислям  09.03.2023 г.    

 

Контролни работи ІІІ а клас:

Български език и литература 21.02.2023 г.;   04.04.2023 г.;   15.05.2023 г.
Математика 08.02.2023 г.;   28.03.2023 г.;   09.05.2023 г.
Човекът и природата 01.03.2023 г.;   03.05.2023 г.  
Човекът и обществото 16.02.2023 г.;   04.05.2023 г.  
Английски език 08.03.2023 г.;   26.04.2023 г.;   11.05.2023 г.
Компютърно моделиране  21.03.2023 г.    
Религия – Ислям  10.03.2023 г.    

 

Контролни работи ІІІ б клас:

Български език и литература 21.02.2023 г.;   04.04.2023 г.;   15.05.2023 г.
Математика 08.02.2023 г.;    28.03.2023 г.;  09.05.2023 г.
Човекът и природата 01.03.2023 г.;   03.05.2023 г.  
Човекът и обществото 16.02.2023 г.;   04.05.2023 г.  
Английски език 07.03.2023 г.;   26.04.2023 г.;   17.05.2023 г.
Компютърно моделиране  21.03.2023 г.    
Религия – Ислям  10.03.2023 г.  

 

Контролни работи ІV а клас:

Български език и литература 21.02.2023г.;   25.04.2023 г.;   01.06.2023 г.
Математика 28.02.2023г.;   04.04.2023 г.;   06.06.2023 г.
Компютърно моделиране  21.03.2023 г.    
Човекът и природата 13.03.2023г.;   05.06.2023 г.  
Човекът и обществото 07.04.2023г.;   02.06.2023 г.  
Английски език 09.03.2023г.;   27.04.2023 г.;   11.05.2023 г.
Религия – Ислям  10.03.2023 г.    

 

 

Контролни работи ІV б клас:

Български език и литература  21.02.2023 г.;   25.04.2023 г.;   01.06.2023 г.
Математика  28.02.2023 г.;   04.04.2023 г.;   06.06.2023 г.
Компютърно моделиране  21.03.2023 г    
Човекът и природата 13.03.2023 г.;   05.06.2023 г.  
Човекът и обществото  07.04.2023 г.;   02.06.2023 г.  
Английски език  09.03.2023 г.;   27.04.2023 г.;   17.05.2023 г.
Религия – Ислям  10.03.2023 г.  

 

Контролни работи V а клас:

Български език и литература 21.03.2023г. 06.04.2023г.
Английски език 08.03.2023г. 03.05.2023г.
Математика 15.03.2023г. 19.04.2023г.
ИТ 23.03.2023г.  
История ицивилизации 29.03.2023г.  
География и икономика 10.03.2023г.  
ЧП 24.02.2023г. 07.04.2023г.
Религия - Ислям 14.03.2023г.  
Класни работи    
Български език и литература 18.05.2023г.  
Математика 10.05.2023г.  

 

 Контролни работи VI  а клас:

Български език и литература 20.03.2023г. 05.04.2023г.
Английски език 05.04.2023г. 03.05.2023г.
Френски език 10.05.2023г.  
Математика 08.03.2023г. 19.04.2023г.
Математика - ИУЧ 04.04.2023г.  
ИТ 23.03.2023г.  
История ицивилизации 24.04.2023г.  
География и икономика 15.03.2023г.  
ЧП 23.02.2023г. 30.03.2023г.
Религия - Ислям 14.03.2023г.  
Класни работи    
Български език и литература 05.04.2023г.  
Математика 17.05.2023г.  

 

 Контролни работи VI б клас:

Български език и литература 27.02.2023г. 20.03.2023г.
Английски език 22.02.2023г. 03.05.2023г.
Френски език 12.05.2023г.  
Математика 08.03.2023г. 19.04.2023г.
Математика - ИУЧ 06.04.2023г.  
ИТ 18.05.2023г.  
История ицивилизации 24.04.2023г. 31.03.2023г.
География и икономика 15.03.2023г. 27.03.2023г.
ЧП 21.02.2023г. 30.03.2023г.
Религия - Ислям 14.03.2023г.  
Класни работи    
Български език и литература 02.06.2023г.  
Математика 17.05.2023г.  

 

Контролни работи VIІ а,  клас:

 

 Български език и литература 20.03.2023г. 07.04.2023г.
Английски език 09.03.2023г. 27.04.2023г.
Френски език 01.06.2023г.  
Математика 24.03.2023г. 28.04 .2023г.
БЗО 03.05.2023г.  
Физика и астр. 14.03.2023г.  
ИТ 15.03.2023г.  
История и ци - ии 31.03.2023г.  
География и икономика 27.03.2023г.  
ХООС 02.03.2023г.  
Религия 08.03.2023г.  
Класни работи    
Български език и литература 05.06.2023г.  
Математика 18.05.2023г.  

 

Контролни работи VIІ б,  клас:

Български език и литература  21.03.2023г.  07.04.2023г.
Английски език  09.03.2023г.  27.04.2023г.
Френски език  01.06.2023г.  
Математика  24.03.2023г.  28.04.2023г.
БЗО  03.05.2023г.  
Физика и астр.  14.03.2023г.  
ИТ  15.05.2023г.  
История и ци - ии  04.04.2023г.  
География и икономика  27.03.2023г.  
ХООС  02.03.2023г.  
Религия  06.03.2023г.  
Класни работи    
Български език и литература  02.06.2023г.  
Математика  18.05.2023г.  

 

Контролни работи VIІI a,  клас:

Български език и литература 10.03.2023г.  10.05.2023г.
Английски език 14.03.2023г.  02.05.2023г.
Математика 17.03.2023г.  
Математика- ИУЧ 04.04 .2023г.  
БЗО 16.05.2023г.  
БЗО- ИУЧ 30.05.2023г.  
Физика и астр. 20.03.2023г.  
Физика и астр.- ИУЧ 26.04.2023г.  
ИТ 29.03.2023г.  
ИТ- ИУЧ 04.04.2023г.  
История и ци - ии 25.04 .2023г.  
Философия 05.05.2023г.  
География и икономика 21.03.2023г.  
География и икономика- ИУЧ 30.03.2023г.  
ХООС 15.02.2023г.  
ХООС- ИУЧ 02.03.2023г.  
Религия 06.03.2023г.  
Класни работи    
Български език и литература 05.06.2023г.  
Математика 17.05.2023г.  

 

Контролни работи IX a,  клас:

Български език и литература 03.04.2023г.
Български език и литература- ИУЧ 09.05.2023г.
Английски език 16.03.2023г.
Френски език

16.05.2023г. – I гр.

17.05.2023г. – II гр.
Математика 19.04.2023г.
БЗО 04.05.2023г.
БЗО- ИУЧ 10.03.2023г.
Физика и астр. 22.03.2023г.
Физика и астр.- ИУЧ 05.05.2023г.
ИТ

15.03.2023г. I гр.

18.04.2023г. II гр.

ИТ- ИУЧ

 29.03.2023г. I гр.

25.04.2023г. II гр.

История и ци – ии

 31.03 .2023г.

Филосфия

 21.03 .2023г.
География и икономика  06.04.2023г.
География и икономика- ИУЧ 24.04.2023г.
ХООС  06.03.2023г.
ХООС- ИУЧ 22.05.2023г.
Религия 01.03.2023г.
Класни работи  
Български език и литература 29.05.2023г.
Математика 10.05.2023г.
 Френски език

06.06.2023г. – I гр

07.06.2023г. – II гр
Английски език

18.05.2023г.

 

 Контролни работи X a,  клас:

Български език и литература 07.04.2023г.  
Български език и литература-ИУЧ 28.03.2023г.  
Английски език 25.04.2023г.  
Френски език 10.05.2023г.  
Математика 24.03.2023г.  
Математика-ИУЧ 21.02.2023г.  
БЗО 11.05.2023г.  
Физика и аст. 16.03.2023г.  
ИТ 20.03.2023г.  
Филосфия 17.03.2023г.  
География и ик. 09.03.2023г. 18.05.2023г.
ХООС 06.03.2023г.  
Религия 01.03.2023г.  
Класни работи    
Български език и литература 05.05.2023г.  
Английски език 30.05.2023г.  
Френски език 07.06.2023г.  
Математика 15.05.2023г.  

 

Контролни работи X б,  клас:

Български език и литература 06.04.2023г.  
Български език и литература-ИУЧ 28.03.2023г.  
Английски език 24.04.2023г.  
Френски език 09.05.2023г.  
Математика 24.03.2023г.  
Математика-ИУЧ 23.02.2023г.  
БЗО 11.05.2023г.  
Физика и аст. 17.03.2023г.  
ИТ 28.04.2023г.  
Филосфия 23.03.2023г.  
История и ци 31.03.2023г.  
История и ци-ИУЧ 05.04.2023г.  
География и ик. 10.03.2023г. 17.05.2023г.
ХООС 07.03.2023г.  
Религия 28.02.2023г.  
Класни работи    
Български език и литература 04.05.2023г.  
Английски език 22.05.2023г.  
Френски език 05.06.2023г.  
Математика 16.05.2023г.  

 

 Контролни работи XI а,  клас:

Български език и литература 28.03.2023г.
Английски език

01.03.2023г.

16.03.2023г. – М1

04.04.2023г. – М2

08.06.2023г. – изб.модул

Френски език 27.04.2023г.
Математика 14.03.2023г.
БЗО

24.04.2023г. –М2

12.06.2023г. – М2

ИТ

20.03.2023г. –М2

22.03.2023г.- М1

30.03.2023г.- изб. мод.

Граж. обр

05.04.2023г. 
ХООС

20.02.2023г.

07.03.2023г.- изб.модул

Класни работи  
Български език и литература 16.05.2023г.
Английски език

 

10.05.2023г.

Френски език 01.06.2023г.
Математика 04.05.2023г.

 

 Контролни работи XI б,  клас:

Български език и литература

 29.03.2023г. - ЗУЧ

18.04.2023г. –М2

27.04.2023г.– М3

04.05.2023г.– М5

10.05.2023г.- М4

31.05.2023г.– М1

Английски език

 28.02.2023г.

17.03.2023г.- М1

04.04.2023г. – М2

05.06.2023г. - ИМ

Френски език  28.04.2023г.
Математика  17.02.2023г.
ИТ  

03.05.2023г. – М2

18.05.2023г. – из.м.

08.06.2023г. – М1

История и ци – ии

Филосфия

Граж. обр
 

13.03.2023г. – М1

22.03.2023г.- М3

27.03.2023г. – М2

06.04.2023г. - ГО

26.05.2023г. – М4

Класни работи  
Български език и литература  17.05.2023г.
Английски език  09.05.2023г.
Френски език  02.06.2023г.
Математика  24.03.2023г.

 

 Контролни работи XII а,  клас:

Български език и литература 14.03.2023г.
Английски език

22.02.2023г. - ООП

01.03.2023г. – УО

08.03.2023г. – изб.м.

22.03.2023г. – П.О

26.04.2023г. – Ез.к

27.04.2023г. – Ез. Пр.

Френски език 23.02.2023г.
Математика

28.02.2023г. – модул 2

10.05.2023г.

БЗО

19.04.2023г. – М3

04.05.2023г. – М4

04.05.2023г. – изб.м.

ИТ

06.03.2023г. – изб.м

13.04.2023г. – М4

30.03.2023г.- М3

Граж. обр

10.04.2023г.
ХООС

17.02.2023г. – изб.м.

18.04.2023г. – М4

Класни работи  
Български език и литература 04.04.2023г.
Английски език  29.03.2023г.
Френски език  23.03.2023г.
Математика  03.05.2023г.