Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

за контролни и класни работи през І срок на учебната

2021/2022 година

 

Контролни работи І а, б клас:

Български език и литература 17.11.2021 г. 17.01.2022 г.  
Математика  09.11.2021 г. 11.01.2022 г.  
Околен свят       
Религия – Ислям      

 

Контролни работи ІІ а клас:

Български език и литература  27.09.2021 г. 22.11.2021 г. 17.01.2022 г.
Математика 30.09. 2021 г. 29.11.2021 г. 11.01.2022 г.
Околен свят 20.01.2022 г.    
Английски език 15.10.2021 г.   10.12.2021 г.  
Религия – Ислям 16.11.2021 г.     

 

 

Контролни работи ІІ б клас:

Български език и литература  27.09.2021 г. 22.11.2021 г. 17.01.2022 г.
Математика 30.09. 2021 г. 29.11.2021 г. 11.01.2022 г.
Околен свят 20.01.2022 г.    
Английски език 15.10.2021 г.   10.12.2021 г.  
Религия – Ислям 16.11.2021 г.     

 

Контролни работи ІІІ а клас:

Български език и литература 28.09.2021 г. 07.12.2021 г. 10.01.2022 г.
Математика 05.10.2021 г. 23.11.2021 г. 07.01.2022 г.
Човекът и природата 30.09.2021 г. 16.12.2021 г.   
Човекът и обществото 21.09.2021 г. 14.12.2021 г.  
Английски език 04.10.2021 г. 06.12.2021 г.  
Компютърно моделиране 19.11.2021 г.    
Религия – Ислям 18.11.2021 г.    

 

Контролни работи ІІІ б клас:

Български език и литература 28.09.2021 г. 07.12.2021 г. 10.01.2022 г.
Математика 05.10.2021 г. 23.11.2021 г. 07.01.2022 г.
Човекът и природата 21.09.2021 г. 14.12.2021 г.   
Човекът и обществото 29.09.2021 г. 15.12.2021 г.  
Английски език 04.10.2021 г. 06.12.2021 г.  
Компютърно моделиране 19.11.2021 г.    
Религия – Ислям 18.11.2021 г.  

 

Контролни работи ІV а клас:

Български език и литература 13.10.2021 г. 10.11.2021 г. 15.12.2021 г.
Български език и литература ИУЧ      
Математика 06.10.2021 г. 14.12.2021 г.  
Компютърно моделиране 19.11.2021 г.    
Човекът и природата 11.10.2021 г. 29.11.2021 г.  
Човекът и обществото 07.10.2021 г. 13.01.2022 г.  
Английски език 27.09.2021 г. 06.12.2021 г.  
Религия – Ислям 16.11.2021 г.    

 

 

Контролни работи ІV б клас:

Български език и литература 13.10.2021 г. 10.11.2021 г. 15.12.2021 г.
Български език и литература ИУЧ      
Математика 06.10.2021 г. 14.12.2021 г.  
Компютърно моделиране 19.11.2021 г.    
Човекът и природата 11.10.2021 г. 29.11.2021 г.  
Човекът и обществото 05.10.2021 г. 11.01.2022 г.  
Английски език 27.09.2021 г. 06.12.2021 г.  
Религия – Ислям 16.11.2021 г.  

 

V а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  20.09.2021 г.  08.11.2022 г.
Английски език  15.11.2021 г.  07.01.2022 г.
Математика  21.10.2021 г.  13.01.2022 г.
Информационни технологии  19.11.2021 г.  
История и цивилизации  07.12.2021 г.  
География и икономика  04.11.2021 г.  
Човекът и природата  27.10.2021 г.  
Френски език ИУЧ  20.10.2021 г.  
Религия ИУЧ  24.11.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  13.12.2021 г.  
Математика  06.12.2021 г.  

 

V б клас:

Контролни работи:
Български език и литература  20.09.2021 г.  08.11.2022 г.
Английски език  18.11.2021 г.   07.01.2022 г.
Математика  21.10.2021 г. 13.01.2022 г.
Информационни технологии  10.12.2021 г.  
История и цивилизации  30.11.2021 г.  
География и икономика  02.11.2021 г.  
Човекът и природата  10.11.2021 г.  
Френски език ИУЧ  20.11.2021 г.  
Религия ИУЧ 24.11.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  13.12.2021 г.  
Математика  12.04.2021 г.  

 

 

VІ а  клас:

Контролни работи:
Български език и литература  21.09.2021 г.   19.10.2021 г.
Английски език  03.11.2021 г.  22.12.2021 г.
Математика  18.10.2021 г.    22.11.2021 г.
Информационни технологии  07.12.2021 г.  
История и цивилизации  23.11.2021 г.  
География и икономика  16.11.2021 г.  
Човекът и природата  11.11.2021 г.  
Френски език ИУЧ  17.11.2021 г.  
Религия ИУЧ  29.11.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  14.12.2021 г.  
Математика  20.12.2021 г.  

 

VІ б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература  21.09.2021 г.   19.10.2021 г.
Английски език  28.10.2021 г.   02.12.2021 г.
Математика  20.10.2021 г.     12.01.2021 г.
Информационни технологии  07.12.2021 г.  
История и цивилизации  24.11.2021 г.  
География и икономика  16.11.2021 г.  
Човекът и природата  11.11.2021 г.  
Френски език ИУЧ  18.11.2021 г.  
Религия ИУЧ  03.12.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  14.12.2021 г.  
Математика  08.12.2021 г.  

 

VІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 21.09.2021 г. 19.10.2021 г.
Английски език 10.11.2021 г.

 

10.01.2022 г.

 

Математика 27.10.2021 г.      
Информационни технологии 02.12.2021 г.  
История и цивилизации 08.11.2021 г.  
География и икономика 24.11.2021 г.  
Биология и здравно образование 25.11.2021 г.  
Физика и астрономия 16.11.2021 г.  
Химия и опазване на околната среда 05.11.2021 г.  
Френски език ИУЧ  19.11.2021 г.  
Математика ИУЧ    
Религия ИУЧ  29.11.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  14.12.2021 г.  
Математика  08.12.2021 г.  

 

 

 VІІ б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 27.09.2021 г. 20.10.2021 г.
Английски език 10.11.2021 г.

 

10.01.2022 г.

 

Математика 27.10.2021 г.      
Информационни технологии 09.12.2021 г.  
История и цивилизации 11.11.2021 г.  
География и икономика 26.11.2021 г.  
Биология и здравно образование 23.11.2021 г.  
Физика и астрономия 16.11.2021 г.  
Химия и опазване на околната среда 03.12.2021 г.  
Френски език ИУЧ 19.11.2021 г.  
Математика ИУЧ    
Религия ИУЧ  29.11.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  15.12.2021 г.  
Математика  08.12.2021 г.  

 

 

VІІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  12.10.2021 г.  24.11.2021 г.  
Английски език  03.11.2021 г.  01.12.2021 г.  
Математика  28.10.2021 г.        
Информационни технологии  30.11.2021 г.    
История и цивилизации 16.12.2021 г.    
География и икономика  29.10.2021 г.    
Философия  16.11.2021 г.    
Биология и здравно образование  05.11.2021 г.    
Физика и астрономия  17.11.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда  09.11.2021 г.    
Математика ИУЧ      
Информационни технологии ИУЧ  26.11.2021 г.    
География и икономика ИУЧ  13.12.2021 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ  12.01.2021 г.    
Физика и астрономия ИУЧ 18.11.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ  12.11.2021 г.    
Религия ИУЧ  20.12.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература  22.12.2021 г.    
Математика  09.12.2021 г.    
Английски език  05.01.2022 г.    

 

 

ІХ а  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература  15.10.2021 г.  19.11.2021 г. 
Английски език  09.11.2021 г.  
Френски език  14.10.2021 г.  
Математика  19.10.2021 г.    12.11.2021 г.
Информационни технологии  10.01.2021 г.  
История и цивилизации  22.11.2021 г.   
География и икономика  01.12.2021 г.  
Философия  09.12.2021 г.  
Биология и здравно образование  05.01.2022 г.  
Физика и астрономия  25.10.2021 г.   
Химия и опазване на околната среда  26.10.2021 г.  
Български език и литература ИУЧ    
Математика ИУЧ  21.10.2021 г.  25.11.2021 г.
Информационни технологии ИУЧ  12.01.2021 г.  
География и икономика ИУЧ  07.12.2021 г.  
Биология и здравно образование ИУЧ  13.12.2021 г.  
Физика и астрономия ИУЧ  04.11.2021 г.  
Химия и опазване на околната среда ИУЧ    
Религия ИУЧ  19.01.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература  22.12.2021 г.  
Математика  07.01.2022 г.  
Английски език  14.12.2021 г.  
Френски език  02.12.2021 г.  

 

ІХ б  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература 17.11.2021 г.   
Английски език 12.11.2021 г.   
Френски език 12.10.2021 г.  
Математика 18.10.2021 г.  15.11.2021 г. 
Информационни технологии 09.12.2021 г.  
История и цивилизации 23.11.2021 г.  
География и икономика 08.11.2021 г.  
Философия 02.11. 2021 г.  
Биология и здравно образование  14.12.2021 г.  
Физика и астрономия 28.10.2021 г.  
Химия и опазване на околната среда 06.01.2022 г.  
Български език и литература ИУЧ     
Математика ИУЧ 21.10.2021 г.  25.11.2021 г.
Информационни технологии ИУЧ 08.12.2021 г.  
История и цивилизации ИУЧ 01.12.2021 г.  
География и икономика ИУЧ 05.11.2021 г.  
Биология и здравно образование ИУЧ  17.01.2021 г.  
Религия ИУЧ 19.01.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература 10.01.2022 г.  
Математика 07.01.2022 г.  
Английски език 17.12.2021 г.  
Френски език 30.11.2021 г.

 

Х а  клас:  

 Контролни работи:
Български език и литература  19.10.2021 г.  16.11.2021 г.  
Английски език  09.11.2021 г.    
Френски език  12.10.2021 г.    
Математика  10.11.2021 г.    
Информационни технологии  17.01. 2022 г.    
История и цивилизации  26.11.2021 г.  14.01.2022 г.  
География и икономика  25.10.2021 г.    
Философия  02.12.2021 г.    
Биология и здравно образование  13.12.2021 г.    
Физика и астрономия  17.11.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда  28.10.2021 г.    
Български език и литература ИУЧ  25.11.2021 г.    
Математика ИУЧ  09.12. 2021 г.    
Информационни технологии ИУЧ  05.01.2022 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ  07.01.2022 г.    
Религия ИУЧ  21.01.2022 г.    
Класни работи:
Български език и литература  22.12.2021 г.    
Математика  12.01.2022 г.    
Английски език  14.12.2021 г.    
Френски език  30.11.2021 г.    

 

Х б  клас:  

 Контролни работи:
Български език и литература  19.10.2021 г.  16.11.2021 г.  
Английски език  11.11.2021 г.    
Френски език  14.10.2021 г.    
Математика  26.11.2021 г.    
Информационни технологии  15.12.2021 г.    
История и цивилизации  03.11.2021 г.  10.01.2022 г.  
География и икономика  09.11.2021 г.    
Философия  01.12.2021 г.    
Биология и здравно образование  17.10.2021 г.    
Физика и астрономия  18.11.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда  26.10.2021 г.    
Български език и литература ИУЧ  25.11.2021 г.    
Математика ИУЧ  10.12.2021 г.    
Информационни технологии ИУЧ  08.12.2021 г.    
География и икономика ИУЧ  05.11.2021 г.    
Религия ИУЧ  21.12.2021г.    
Класни работи:
Български език и литература  20.12.2021 г.    
Математика  07.01.2022 г.    
Английски език 16.12.2021 г.    
Френски език  02.12.2021 г.    

 

ХІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  15.10.2021 г.  26.11.2021 г.  
Английски език  16.11.2021 г.    
Френски език  11.10.2021 г.    
Математика  29.10.2021 г.    
Гражданско образование  01.12.2021 г.    
Английски език- 1 модул  10.11.2021 г.  22.12.2021 г.  
Английски език- 2 модул  08.11.2021 г.  13.12.2021 г.  
Английски език- избираем модул  23.11.2021 г.  21.12.2021 г.  
Информационни технологии- 1 модул  03.11.2021 г.    
Информационни технологии- 2 модул  04.11.2021 г.    
Информационни технологии- избираем модул  30.11.2021 г.    
Биология и здравно образование - ЗУЧ 17.01.2022 г.    
Биология и здравно образование- 1 модул  09.12.2021 г.  14.01.2022 г.  
Биология и здравно образование-  модул 22.12.2021 г    
Биология и здравно образование- избираем модул  07.12.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда- 1 модул  18.10.2021 г.  14.12.2021 г.  
Химия и опазване на околната среда- избираем модул      
Класни работи:
Български език и литература   06.01.2022 г.    
Английски език  04.01.2022 г.    
Френски език  29.11.2021 г.    
Математика  19.11.2021 г.    

 

ХІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  08.10.2021 г.  23.11.2021 г.  
Английски език 05.11.2021 г.    
Френски език  15.10.2021 г.    
Математика  06.10.2021 г.   03.11.2021 г.  
Гражданско образование  07.01.2022 г.    
Английски език- 1 модул  18.10.2021г.    
Английски език- 2 модул  27.10.2021 г.    
Английски език- 3 модул 15.11.2021 г.    
Английски език- 4 модул 30.11.2021 г.    
Английски език- 5 модул 25.11.2021 г.    
Информационни технологии- 3 модул  16.11.2021 г.    
Информационни технологии- 4 модул  08.11.2021 г.    
Информационни технологии- избираем модул  09.11.2021 г.    
Биология и здравно образование- 3 модул 07.12.2021 г.    
Биология и здравно образование- 4 модул 28.10.2021 г.    
Биология и здравно образование- избираем модул 20.12.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда- 3 модул 20.10.2021 г. 15.12.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  04.01.2022 г.    
Английски език   17.12.2021 г.    
Френски език  10.12.2021 г.    
Математика  01.12.2021 г.