Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

График за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма

 

********************* 

сесия- юни

********************* 

сесия- август 

********************* 

график- сам. форма- януари

*********************