Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

преподавател ден от седмицата час кабинет
1. Зайнепа Юрук понеделник 13.10 – 13.55 202
2. Мехмед Кади четвъртък 12.10 – 12.55 203
3. Дияна Дрънкова понеделник 13.50 – 14.35 301
4. Шемшиде Камбач понеделник 13.50 – 14.35 304
5. Радослава Кабранева понеделнек 13.50 – 14.35 303
6. Петя Георгиева понеделнек 13.50 – 14.35 306
7. Фатме Молла понеделнек 13.50 – 14.35 204
8. Ава Иса вторник 13.50 – 14.35 01
9. Адиле Буковян понеделник 13.50 – 14.35 206
10. Ахмед Чолак понеделник 14.45 – 15.30 303
11. Катя Ценкина вторник 13.50 – 14.35 204
12. Ибрахим Церов понеделник 13.50 – 14.35 03
13. Десислава Дакова понеделник 13.50 – 14.35 04
14. Румен Стоилов вторник 14.00 – 14.45 02
15. Мустафа Юрук понеделник 13.50 – 14.35 205
16. Димитър Зинков четвъртък 13.45 – 14.30 305
17. Реджеп Иса сряда 13.50 – 14.35 05
18. Ибрахим Иса петък 12.15 – 13.00 101
19. Гюлфие Даракчи понеделник 13.05 – 13.50 106
20. Мария Урумова сряда 12.10 – 12.55 103
21. Мая Гулева понеделник 12.10 – 12.55 102
22. Росица Стоянова сряда 12.10– 12.55 105
23. Величка Спириева вторник 12.10– 12.55 104
24. Муса Кади понеделник 13.50 – 14.35 302
25. Зайде Юсуф понеделник 13.50 – 14.35 305
26. Ибрахим Пенда сряда 13.50 – 14.35 205
27.  Хюсеин Грошар четвъртък 13.50 – 14.35

205

28. Магдалена Шопова вторник 13.50 – 14.35 302
29. Сефаде Хаджи сряда 13.50 – 14.35

204