Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

преподавател ден от седмицата час кабинет
1. Зайнепа Юрук понеделник 13.10 – 13.55 202
2. Мехмед Кади понеделник 13.05 – 13.50 203
3. Дияна Дрънкова понеделник 13.50 – 14.35 301
4. Шемшиде Камбач понеделник 13.50 – 14.35 304
5. Радослава Кабранева понеделнек 13.50 – 14.35 303
6. Петя Георгиева понеделнек 13.50 – 14.35 306
7. Фатме Молла понеделнек 14.00 – 14.45 302
8. Ава Иса вторник 13.50 – 14.35 01
9. Адиле Буковян понеделник 13.50 – 14.35 206
10. Фатме Молла понеделник 13.50 – 14.35 204
11. Ахмед Чолак понеделник 14.45 – 15.30 303
12. Катя Ценкина вторник 13.50 – 14.35 204
13. Ибрахим Церов понеделник 13.50 – 14.35 03
14. Ибрахим Грошар четвъртък 13.50 – 14.35 205
15. Румен Стоилов вторник 14.00 – 14.45 02
16. Мустафа Юрук понеделник 13.50 – 14.35 205
17. Димитър Зинков четвъртък 13.45 – 14.30 305
18. Реджеп Иса сряда 13.50 – 14.35 05
19. Ибрахим Иса петък 12.15 – 13.00 101
20. Гюлфие Даракчи понеделник 13.05 – 13.50 106
21. Мария Урумова сряда 12.10 – 12.55 103
22. Мая Гулева понеделник 12.10 – 12.55 102
23. Росица Стоянова сряда 12.10– 12.55 105
24. Величка Спириева сряда 12.10– 12.55 104
25. Муса Кади понеделник 13.50 – 14.35 302
26. Зайде Юсуф понеделник 13.50 – 14.35 305
27. Ибрахим Пенда сряда 13.50 – 14.35 205