Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

преподавател ден от седмицата час кабинет
1. Зайнепа Юрук понеделник 12.10 – 11.55 202
2. Мехмед Кади понеделник 12.10 – 11.55 106
3. Дияна Дрънкова понеделник 13.50 – 14.35 301
4. Шемшиде Камбач понеделник 13.50 – 14.35 304
5. Радослава Кабранева вторник 13.50 – 14.35 303
6. Петя Георгиева вторник 13.50 – 14.35 306
7. Фатме Молла понеделнек 13.50 – 14.35 05
8. Ава Иса четвъртък 14.40 – 15.25 01
9. Адиле Буковян понеделник 13.50 – 14.35 206
10. Ахмед Чолак понеделник 13.50 – 14.35 303
11. Вайда Селим понеделник 13.00– 13.45 203
12. Ибрахим Церов четвъртък 13.50 – 14.35 101
13. Десислава Дакова вторник 13.50 – 14.35 205
14. Румен Стоилов вторник 14.00 – 14.45 02
15. Мустафа Юрук понеделник 13.50 – 14.35 04
16. Димитър Зинков четвъртък 14.10 – 14.55 305
17. Реджеп Иса вторник 13.50 – 14.35 306
18. Ибрахим Иса петък 12.15 – 13.00 101
19. Гюлфие Даракчи понеделник 13.00– 13.45 204
20. Мария Урумова вторник 12.10 – 12.55 103
21. Мая Гулева понеделник 12.10 – 12.55 102
22. Росица Стоянова понеделник 13.00– 13.45 105
23. Величка Спириева понеделник 13.00– 13.45 202
24. Муса Кади понеделник 13.50 – 14.35 302
25. Зайде Юсуф понеделник 13.50 – 14.35 305
26. Ибрахим Пенда понеделник 13.50 – 14.35 205
27.  Хюсеин Грошар четвъртък 13.50 – 14.35

205

28. Магдалена Шопова вторник 13.50 – 14.35 302
29. Сефаде Хаджи сряда 13.50 – 14.35

204