Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Преподавател

Учебен предмет

Ден от

седмицата

Час

Кабинет

1.

Сефаде Хаджи

БЕЛ

Вторник

13.50-14.35

302

2.

Фатме Молла

БЕЛ

Понеделник

13.55-14.40

05

3.

Соня Каракиева

БЕЛ

Сряда

14.40-15.25

204

4.

Мустафа Юрук

БЕЛ

    Сряда

14.45-15.30

04

5.

Реджеп Иса

Английски език

    Сряда

13.55-14.40

03

6.

Радослава Кабранева

Английски език

Понеделник

13.55-14.40

305

7.

Дияна Дрънкова

Френски език

Понеделник

13.55-14.40

301

8.

Магдалена Шопова

Математика

Вторник

13.50-14.35

302

9.

Метие Чолак

Математика

   Понеделник

13.55-14.40

302

10.

Ахмед Чолак

Математика

Понеделник

13.55-14.40

303

11.

Шемшиде Камбач

 Физика и астр. ,ЧП, математика

Вторник

13.55-14.40

304

12.

Ава Иса

Информационни технологии

 Вторник

13.55-14.40

01

13.

Румен Стоилов

  Информационни  технологии

Вторник

14.00-14.45

02

14.

Десислава Дакова

История и цивилизации, философски цикъл

Сряда

13.55-14.40

205

15.

Хюсеин Грошар

История и цивилизации

Четвъртък

13.50-14.35

205

16.

Ибрахим Пенда

История и ци -ии, ТП, география и ик.

Понеделник

13.55-14.40

205

17.

Адиле Буковян

География и икономика, ТП

Понеделник

13.55-14.40

206

18.

Петя Георгиева

Биология и ЗО, ХООС

Понеделник

13.55-14.40

306

19.

Димитър Зинков

Биология и ЗО, ХООС

  Сряда

14.10-14.55

305

21.

Сашо Харисков

Изобразително изкуство, ТП, Музика

Вторник

14.00-14.45

03

22.

Ибрахим Алим

Физическо възпитание и спорт

Вторник

14.30-15.15

Физ. салон

23.

Иса Мерсим

Физическо възпитание и спорт

Вторник

14.30-15.15

Физ. салон

24.

Муса Кади

Религия - Ислям

Понеделник

13.55-14.40

301

25.

Мехмед Кади

Предмети 2 клас, Английски език

Понеделник

12.10-12.55

106

26.

Зайнепа Юрук

Предмети 2 клас, Английски език

Понеделник

12.10-12.55

104

27.

Мария Урумова

Предмети 3 клас

Понеделник

13.00-13.45

103

28.

Мая Гулева

Предмети 3 клас

Понеделник

13.00-13.45

102

29.

Росица Стоянова

Предмети 4 клас

Понеделник

13.00-13.45

203

30.

Величка Спириева

Предмети 4 клас

Понеделник

13.00-13.45

202

31.

Вайда Селим

Предмети 1 клас

Понеделник

12.00-12.45

101

32.

Гюлфие Даракчи

Предмети 1 клас

Понеделник

12.00-12.45

105

33.

Гюлтен Пенда

Английски език – V б клас, XI а, б клас - ЗУЧ

Петък

16.40 – 17.25

202