Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

преподавател Учебен предмет ден от седмицата час кабинет
1. Сефаде Хаджи  БЕЛ  вторник 13.50 – 14.35  302
2. Фатме Молла  БЕЛ  понеделник 13.50 – 14.35  05
3. Соня Каракиева  БЕЛ  сряда 13.50 – 14.35  101
4. Мустафа Юрук  БЕЛ  понеделник 13.50 – 14.35  04
5. Реджеп Иса  Английски език  четвъртък 13.50 – 14.35  03
6. Радослава Кабранева  Английски език  вторник 13.50 – 14.35  303
7. Дияна Дрънкова  Френски език  понеделник 13.50 – 14.35  301
8. Магдалена Шопова  Математика  вторник 13.50 – 14.35  302
9. Зайде Юсуф  Математика  понеделник 13.50 – 14.35  305
10. Ахмед Чолак  Математика  понеделник 13.50 – 14.35  303
11. Шемшиде Камбач  Физика и астрономия,ЧП, математика  сряда 13.50 – 14.35  304
12. Ава Иса  Информационни технологии  четвъртък 13.50 – 14.35  01
13. Румен Стоилов  Информационни технологии  вторник 14.00 – 14.45  02
14. Десислава Дакова  История и цивилизации, философски цикъл  вторник 13.50 – 14.35  205
15. Хюсеин Грощар  Истории и цивилизация  четвъртък 13.50 – 14.35  205
16. Ибрахим Пенда  Истории и цивилизация, ТП, география и икономика  понеделник 13.50 – 14.35  205
17.  Адиле Буковян  география и икономика, ТП  понеделник 13.50 – 14.35  206
18.  Петя Георгиева  Биология и ЗО, ХООС  вторник 13.50 – 14.35  306
19.  Димитър Зинков  Биология и ЗО, ХООС  четвъртък 14.10- 14.55  305
20. Сашо Харисков  Изобразително изкуство, ТП  вторник 13.55 – 14.40  05
21. Исмаил Даракчи  Музика  вторник 16.10 – 16.55  03
22. Ибрахим Алим  Физическо възпитание и спорт  вторник 14.30– 15.15  физ.салон
23. Иса Мерсим   Физическо възпитание и спорт  вторник 14.30– 15.15   физ.салон
24. Муса Кади  Религия - Ислям  понеделник 13.50 – 14.35  302
25. Мехмед Кади  Предмети 1 клас, Английски език   понеделник 12.10 – 12.55  106
26. Зайнепа Юрук  Предмети 1 клас, Английски език   понеделник 12.10 – 12.55  104
27.  Мария Урумова  Предмети 2 клас  вторник 12.10 – 12.55

 103

28. Мая Гулева  Предмети 2 клас  понеделник 12.10 – 12.55  102
29.  Росица  Стоянова  Предмети 3 клас  понеделник 12.50 – 13.35

 105

30. Величка Спириева Предмети 3 клас понеделник  12.50 – 13.35  202
31. Вайде Селим Предмети 4 клас  понеделник  12.50 – 13.35  203
32 Гюлфие Даракчи Предмети 4 клас  понеделник  12.50 – 13.35  204