Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

класен ръководител клас ден от седмицата час
1. Зайнепа Юрук І а сряда 12.10 – 12.55
2. Мехмед Кади І б вторник 12.55 – 13.40
3. Мария Урумова ІІ а сряда 12.10 – 12.55
4. Мая Гулева ІІ б сряда 12.10 – 12.55
5. Росица Стоянова ІІІ а петък 12.15 – 13.00
6. Величка Спириева ІІІ б петък 13.55 – 14.40
7. Вайда Селим ІV а понеделник 12.15 – 13.00
8. Гюлфие Даракчи ІV б понеделник 12.15 – 13.00
9. Ибрахим Пенда V а понеделник 14.35 – 15.20
11. Фатме Молла VІ а понеделник 14.40 – 15.25
12. Мустафа Юрук VІ б сряда 14.40 – 15.25
13. Ибрахим Алим VІІ а понеделник 14.35 – 15.10
14. Иса Мерсим VІI б понеделник 14.35 – 15.20
15. Ава Иса VІІІ а четвъртък 14.00 – 14.45
16. Ахмед Чолак ІХ а понеделник 14.35 – 15.20
17. Муса Кади Х а понеделник 14.40 – 15.25
18. Адиле Буковян Х б понеделник 14.30 – 15.15
19. Зайде Юсуф ХI a понеделник 14.35 – 15.10
20. Дияна Дрънкова ХІ б понеделник 13.50 – 14.35
21. Исмаил Даракчи ХІІ а вторник 14.35 – 15.10
22. Ибрахим Иса  І а, б  ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00
23. Найле Цер ІI а ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
24. Гюлтен Пенда  ІI б ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
25. Васил Мишев ІII а ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
26.  Румяна Вълчева ІIIб ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
27. Гюлфе Пенд ІV а ГЦОУД сряда 11.15 – 12.00
28.  Гюлфие Ходжа ІV б ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00

 Забележка: 

 

1. Дияна Дрънкова - ХI б клас - последната сряда от месеца се обработват - 4 х 10 минути.