Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

класен ръководител клас ден от седмицата час
1. Вайда Шамшадин Селим І а  12:45 - 13:30  понеделник - 101 каб.
2. Гюлфие Ибрахим Даракчи І б  12:45 - 13:30  понеделник - 105 каб.
3. Зайнепа Билюл Юрук ІІ а  12:05 - 12:55   сряда - 104 каб. 
4. Мехмед Иса Кади ІІ б  12:10 - 12:55   сряда - 106 каб 
5. Мария Венчова Урумова ІІІ а  11:15 - 12:00   сряда - 103 каб. 
6. Мая Владимирова Гулева ІІІ б  11:30 - 12:15   вторник - 102 каб. 
7. Росица Иванова Стоянова ІV а  12:00 - 12:45   петък- 203 каб
8. Величка Иванова Спириева ІV б  12:00 - 12:45   петък - 202 каб. 
9. Петя Стоянова Георгиева V а  14:40 - 15:25   сряда - 306 каб. 
 10 Соня Петрова Каракиева V б  13:55 - 14:40   сряда - 204 каб. 
11. Ибрахим Ибрахим Пенда VІ а  14:40 - 15:25  понеделник - 205 каб.
13. Фатме Иса Молла VІІ а  14:40 - 15:25  понеделник - 05 каб.
14. Мустафа Мустафа Юрук VІI б  13:55 - 14:40   сряда - 04 
15. Иса Реджеп Мерсим VІІІ а  13:50 - 14:35   сряда - 306 каб. 
 16 Ибрахим Юсеин Алим VІII б  14:30 - 15:15   сряда - 305 каб. 
17. Ава Реджеп Иса ІХ а 14:40 - 15:25 вторник - 01 каб.
18. Ахмед Ахмед Чолак Х а 14:40 - 15:25 понеделник - 303 каб.
19. Муса Исмаил Кади ХI a  14:40 - 15:25  понеделник - 05
20. Адиле Хюсеин Буковян ХІ б 14:40 - 15:25 понеделник - 206 каб.
21. Зайде Исмаил Юсуф ХІІ а  14:40 - 15:25  понеделник - 302 каб.
 22 Дияна Георгиева Дрънкова ХІI б  14:40 - 15:25   сряда - 301 каб. 
23.

Ибрахим Ибрахим Иса

І а  ЦДО  11:15 - 12:00   вторник - 101 каб.
24. Гюлфие Иса Ходжа І б ЦДО  11:15 - 12:00   вторник - 105 каб. 
25. Гюлфе Шекир Пенд II ЦДО-сб.гр.  11:15 - 12:00  понеделник - 106 каб.
26. Калина Ангелова Велкова ІII а ЦДО  11:15 - 12:00  понеделник - 103 каб.
27. Гюлтен Муса Пенда ІIIб ЦДО  12:45 - 13:30  понеделник - 102 каб.
28. Васил Георгиев Мишев ІV а ЦДО  11:15 - 12:00  понеделник - 206 каб.
29. Румяна Николова Вълчева ІV б ЦДО  11:15 - 12:00  понеделник -103 каб.