Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

класен ръководител клас ден от седмицата час
1. Зайнепа Юрук І а сряда 13.00 – 13.45
2. Мехмед Кади І б вторник 12.10 – 12.55
3. Мария Урумова ІІ а сряда 12.10 – 12.55
4. Мая Гулева ІІ б сряда 12.10 – 12.55
5. Росица Стоянова ІІІ а петък 12.10 – 12.55
6. Величка Спириева ІІІ б петък 12.10 – 12.55
7. Вайда Селим ІV а понеделник 13.50 – 14.35
8. Гюлфие Даракчи ІV б понеделник 13.50 – 14.35
9. Ибрахим Пенда V а понеделник 14.35 – 15.20
11. Фатме Молла VІ а понеделник 14.34 – 15.20
12. Мустафа Юрук VІ б сряда 13.00 – 13.45
13. Ибрахим Алим VІІ а понеделник 14.35 – 15.20
14. Иса Мерсим VІI б понеделник 14.35 – 15.20
15. Ава Иса VІІІ а четвъртък 13.50 – 14.35
16. Ахмед Чолак ІХ а понеделник 14.35 – 15.20
17. Муса Кади Х а понеделник 14.35 – 15.20
18. Адиле Буковян Х б понеделник 14.35 – 15.20
19. Зайде Юсуф ХI a понеделник 14.35 – 15.20
20. Дияна Дрънкова ХІ б понеделник 14.35 – 15.20
21. Исмаил Даракчи ХІІ а вторник 13.50 – 14.35
22. Ибрахим Иса  І а, б  ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00
23. Найле Цер ІI а ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
24. Гюлтен Пенда  ІI б ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
25. Васил Мишев ІII а ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
26.  Румяна Вълчева ІIIб ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
27. Гюлфе Пенд ІV а ГЦОУД сряда 09.25 – 10.10
28.  Гюлфие Ходжа ІV б ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00

 Забележка:  

1. Дияна Дрънкова - ХI б клас - последната сряда от месеца се обработват - 4 х 10 минути.