Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

класен ръководител клас ден от седмицата час
1. Мария Урумова І а четвъртък 12.10 – 12.55
2. Мая Гулева І б понеделник 12.55 – 13.40
3. Росица Стоянова ІІ а четвъртък 12.10 – 12.55
4. Величка Спириева ІІ б четвъртък 12.10 – 12.55
5. Ибрахим Иса ІІІ а вторник 12.15 – 13.00
6. Гюлфие Даракчи ІІІ б понеделник 13.55 – 14.40
7. Зайнепа Юрук ІV а четвъртък 12.15 – 13.00
8. Мехмед Кади ІV б вторник 12.15 – 13.00
9. Фатме Молла V а понеделник 14.35 – 15.20
10. Мустафа Юрук V б понеделник 14.40 – 15.25
11. Шемшиде Камбач VІ а понеделник 14.40 – 15.25
12. Иса Мерсим VІ б понеделник 14.40 – 15.25
13. Петя Георгиева VІІ а понеделник 14.35 – 15.10
14. Ава Иса VІI б вторник 14.35 – 15.20
15. Ахмед Чолак VІІІ а понеделник 14.00 – 14.45
16. Муса Кади ІХ а понеделник 14.35 – 15.20
17. Адиле Буковян ІХ б понеделник 14.40 – 15.25
18. Димитър Зинков Х а четвъртък 14.30 – 15.15
19. Дияна Дрънкова Х б понеделник 14.35 – 15.10
20. Исмаил Даракчи ХІ а вторник 13.50 – 14.35
21. Радослава Кабранева ХІІ а понеделник 14.35 – 15.10
22. Найле Цер І а ЦДО понеделник 11.15 – 12.00
23. Гюлтен Пенда І б ЦДО понеделник 11.15 – 12.00
24. Васил Мишев ІI а ЦДО понеделник 11.15 – 12.00
25. Румяна Вълчева ІI б ЦДО понеделник 11.15 – 12.00
26. Гюлфе Пенд ІІI а ЦДО понеделник 11.15 – 12.00
27. Гюлфие Ходжа ІІI б ЦДО понеделник 11.15 – 12.00
28. Вайда Селим ІV а,б ЦДО понеделник 11.15 – 12.00

 Забележка: 

1.Петя Георгиева - VІІ а клас - последният вторник от месеца се обработват - 4 х 10 минути.

2.Радослава Кабранева - ХІІ а клас - последният вторник от месеца се обработват - 4 х 10 минути.

3. Дияна Дрънкова - Х б клас - последната сряда от месеца се обработват - 4 х 10 минути.