Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ за учебната 2023/ 2024  година

Клас/ паралелка

Спортни дейности

Учител

Време на провеждане

Място на провеждане

І а клас

лека атлетика

Иса Мерсим

вторник-

11,25- 12,00 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

І б клас

лека атлетика

Иса Мерсим

сряда-

11,25- 12,00 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

І­­І а клас

лека атлетика

Иса Мерсим

четвъртък -

11,25- 12,00 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

ІІ б клас

лека атлетика

Иса Мерсим

петък -

11,25- 12,00 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

ІІІ а клас

лека атлетика

Мустафа Юрук

четвъртък -

12,10- 12,50 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

ІІІ б клас

лека атлетика

Иса Мерсим

четвъртък -

12,10- 12,50 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

ІV а клас

лека атлетика

Мустафа Юрук

вторник-

12,10- 12,50 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

ІV б клас

лека атлетика

Мустафа Юрук

сряда-

12,10- 12,50 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

V а клас

баскетбол

Ибрахим Алим

петък-

13,10- 13,50 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

V б клас

баскетбол

Ибрахим Алим

сряда-

14,00- 14,40 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

VІ а клас

баскетбол

Ибрахим Алим

четвъртък-

13,10- 13,50 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

VІІ а клас

баскетбол

Ибрахим Алим

понеделник-

14,00- 14,40 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

VІІ б клас

баскетбол

Иса Мерсим

понеделник-

14,00- 14,40 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

VІІІ а клас

волейбол

Иса Мерсим

четвъртък-

13,10- 13,50 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

VІІІ б клас

волейбол

Ибрахим Алим

вторник-

13,10- 13,50 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

ІХ а клас

волейбол

Ибрахим Алим

четвъртък-

14,00- 14,40 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

Х а клас

волейбол

Ибрахим Алим

вторник-

14,00- 14,40 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

ХІ а клас

волейбол

Иса Мерсим

вторник-

13,10- 13,50 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

ХІ б клас

волейбол

Иса Мерсим

вторник-

14,00- 14,40 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

ХІI а клас

волейбол

Иса Мерсим

сряда-

13,10- 13,50 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон

ХІI б клас

волейбол

Ибрахим Алим

сряда-

13,10- 13,50 ч.

спортна площадка/ физкултурен  салон