Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

15.09.2020

За спазване на противоепидемичните мерки всички ученици и родители трябва да носят лични предпазни средства – маска или шлем. Задължително се спазва дистанция от 1,5 метра. Не се допуска струпването на групи ученици или учители в двора и сградата на училището.

Учебните занятия на 16.09.2020 г. ( сряда) ще се проведат съобразно седмичното разписание за първия учебен срок, с което всички ученици ще бъдат запознати от класните си ръководители.


Очакваме Ви с усмивки и добро настроение!

 - Изображение 1