Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО

Колективът на "Св. Св. Кирил и Методий" село Брезница се състои от директор и два  заместник- директора, учители и психолог. Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на професионално квалификационни степени.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКТОР

Сефаде Раим Хаджи

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР

Магдалена Шопова

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР

Хюсеин Грошар

За връзка с ръководството на училището:

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
с. Брезница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград
e-mail: sou_breznica@mail.bg
тел: 0897327783