Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Училищен екип

За нашите ученици се грижат ежедневно учители и служители, формиращи следния екип:

Ръководство:

Сефаде Хаджи - Директор

Магдалена Шопова - Заместник- директор

Хюсеин Грошар - Заместник- директор

Педагогически колектив:

име

длъжност

1.

Сефаде Хаджи

Директор

2.

Магдалена Шопова

Заместник- директор

3.

Хюсеин Грошар

Заместник- директор

4.

Ибрахим Иса

Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

5.

Гюлфие Даракчи

Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

6.

Гюлфе Пенд

Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

7.

Гюлфие Ходжа

Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

8.

Зайнепа Юрук

Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

9.

Мехмед Кади

Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

10.

Вайда Селим

Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

11.

Мария Урумова

Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

12.

Найле Цер

Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

13.

Мая Гулева

Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

14.

Гюлтен Пенда

Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

15.

Росица Стоянова

Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

16.

Васил Мишев

Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

17.

Величка Спириева

Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

18.

Румяна Вълчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)

19.

Ибрахим Церов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

20.

Мустафа Юрук

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

21.

Сефаде Хаджи

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

21.1

Фатме Молла

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

22.

Радослава Кабранева

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

23.

Реджеп Иса

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

24.

Дияна Дрънкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

25.

Магдалена Шопова

Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

25.1

Зайде Юсуф

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

26.

Ахмед Чолак

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

27.

Ава Иса

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

28.

Румен Стоилов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

29.

Шeмшиде Камбач

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

30.

Петя Георгиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

31.

Димитър Зинков

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

32.

Катя Ценкина

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

33.

Адиле Буковян

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

34.

Ибрахим Пенда

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

35.

Хюсеин Грошар

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

35.1

Ибрахим Грошар

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

36.

Исмаил Даракчи

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

37.

Сашо Харисков

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

38.

Иса Мерсим

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

39.

Ибрахим Алим

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

40.

Муса Кади

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

41.

Костадинка Ценкина

Психолог

 

Непедагогически колектив:
  1. Димитър Тюхков – счетоводител
  2. Алим Пенд – касиер – домакин
  3. Юсуф Шабу – огняр
  4. Ибрахим Пенд – хигиенист
  5. Фатме Юрук – хигиенист
  6. Ахмед Черкез – хигиенист
  7. Мехмед Бърган - хигиенист