Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Прием в осми клас за 2023/ 2024 учебна година

 

прием 8 клас         

За учебната 2023/2024 година е предложен прием на ученици за две паралелки в VІІІ клас профилирано обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език. 

Профил „ Природни науки“ със задължителни профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда и профилиращи предмети извън задължителните – информационни технологии и английски език. 

Профил „ Хуманитарни науки“ със задължителни профилиращи предмети български език и литература и история и цивилизации и профилиращи предмети извън задължителните – информационни технологии и английски език. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Балообразуващата оценка за прием в VІІІ клас:

1. Удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

2. Учебните предметите от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас:

  • профил „ Природни науки“ са биология и здравно образование и информационни технологии;
  • профил „ Хуманитарни науки“ са български език и литература и информационни технологии

Оценките по предметите са превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/01.09.2016 година обнародвана в ДВ бр.74/20.09.2016 в сила от 20.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец на училището;

2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. 05-07.07.2023 година включително от 08:00 до 18:00 часа
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2023 година 
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13- 17.07.2023 година 
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19.07.2023 година 
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 20- 24.07.2023 година 
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2023 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2023 година 
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 31.07.2023 година 
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01- 02.08.2023 година 
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04.08.2023 година
11. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 07- 08.08.2023 година
12. Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 10.08.2023 година

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Държавен план-прием в VIII клас- РУО – Благоевград

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

График за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране:

 


Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици след четвърти етап на класиране

23-25.08.2023 година включително от 09:00 до 15:00 часа

2.

Обявяване на списъците с класираните след четвърти етап на класиране

28.08.2023 г.

3.

Обявяване на свободните места

28.08.2023 г.

4.

Записване

29.08.2023 г. от 09,00 часа до 15,00 часа.

5.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по чл. 70, ал.2 Наредба №10 от 01.09.2016 г.

30-31.08.2023 година включително от 09:00 до 15:00 часа

6.

Обявяване на списъците с класираните

01.09.2023 г.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Брой на незаетите места след четвърти етап на класиране:

Паралелка Профил Брой места Заети Незаети
VIII "а" Природни науки 26  18  8
VIII "б" Хуманитарни науки 26  18  8

 

Брой на незаетите места след втори етап на класиране:

Паралелка Профил Брой места Заети Незаети
VIII "а" Природни науки 26  18  8
VIII "б" Хуманитарни науки 26  18  8

 

Брой на незаетите места след първи етап на класиране:

Паралелка Профил Брой места Заети Незаети
VIII "а" Природни науки 26  18  8
VIII "б" Хуманитарни науки 26  18  8

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°