Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Прием в осми клас за 2022/ 2023 учебна година

 

прием 8 клас         

За учебната 2022/2023 година е реализиран прием на ученици за една паралелка VІІІ клас профилирано обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език. 

Профил „ Природни науки“ със задължителни профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда и профилиращи предмети извън задължителните – информационни технологии и английски език. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Брой на незаетите места след трети етап на класиране:

Паралелка Профил Брой места Заети Незаети
VIII "а" Природни науки 26 26 0

 

Брой на незаетите места след втори етап на класиране:

Паралелка Профил Брой места Заети Незаети
VIII "а" Природни науки 26 26 0

 

Брой на незаетите места след първи етап на класиране:

Паралелка Профил Брой места Заети Незаети
VIII "а" Природни науки 26 26 0

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Балообразуващата оценка за прием в VІІІ клас:

1. Удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

2. Учебните предметите от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас:

  • профил „ Природни науки“ да са биология и здравно образование и информационни технологии

Оценките по предметите са превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/01.09.2016 година обнародвана в ДВ бр.74/20.09.2016 в сила от 20.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец на училището;

2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. 05-07.07.2022 година включително от 08:00 до 18:00 часа
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2022 година включително
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13- 15.07.2022 година включително
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2022 година включително
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21- 22.07.2022 година включително
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2022 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2022 година включително
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2022 година включително
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01- 02.08.2022 година включително
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03.08.2022 година
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2022 година вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план- прием до 14.09.2022 година включително

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Държавен план-прием в VIII клас- РУО – Благоевград