Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „ Културните институции като образователна среда“

На 05.11 и 12.11.2022г. в изпълнение на Национална програма „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“, ученици от X б и IX а клас от СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий посетиха град Пловдив. Учениците се запознаха с историята на Античния театър посредством беседа, в която научиха историята му - кога е създаден, каква е била неговата функция, както и кога и от кого е открит. Имаха възможността да изпробват лично уникалната акустика на културния паметник. След посещението на това културно наследство, учениците посетиха и Регионалния природонаучен музей, където имаха възможността да разгледат изключително богатата и уникална експозиция от различни видове животни. Учениците останаха изключително впечатлени от посещението на този древен град и с удоволствие биха се върнали пак.

Целите на участието на учениците в националната програма са:

  1. Формиране на практико-приложната стойност на знанията, значимостта на глобалните процеси и явления за живота и дейността на човека, като стимулира интересите на учениците с представяне на природните и културните ценности на България по достъпен и интерактивен начин.
  2. Подпомогне възпитаването на навици за защита на околната среда сред учениците, както и да се изгради у тях отношение на уважение и разбиране към природното и историческото наследство на България,
  3. Осъзнаване важността от опазване, съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство и природното богатство на страната като основен ресурс за развитие на културно-познавателния туризъм в България.
  4. По атрактивен начин се представят формите на релефа в България като провокира познавателна активност в учениците и изградят обща и целенасочена култура.
  5. Онагледяване, емоционално съпреживяване на исторически процеси и събития.

 

316150336_580433827422419_6510295879166140665_n 316037137_580433787422423_6736093117202858291_n

315962540_580433750755760_7914765606501129566_n

     
316045660_580433637422438_3762034627238530849_n 316167165_580433644089104_2499395527529150484_n 316254071_580434004089068_8703583156515416976_n