Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

В периода от 11 до 15 юли 2022 година се проведоха срещи с родители на ученици от началния етап на обучение в училище СУ "Св Св Кирил и Методий", с. Брезница. 

В разговорите бяха обсъдени пропуските и затрудненията, които изпитват децата в следствие на обучението електронна среда. 
На родителите беше обяснено как да помагат на своите деца, за да преодолеят тези трудности.

 

Днес на 17. 08. 2022 година се състоя родителска среща с родителите на бъдещите първокласници. Темата на срещата беше адаптацията на новопостъпилите ученици в училищната среда.

Вниманието на родителите беше насочено към това какво преживяват децата и  как да им оказват подкрепа и да им помагат в този не лек път. 
 

  
 
 През периода от 15 до 23 септември беше извършено проучване на индивидуалните потребности на децата в риск и тези в неравностойно социално положение.
Данните бяха събрани от роднини, приятели и съседи. Събраната информация ще бъде използвана, за да им бъде оказвана навременна и адекватна подкрепа през текущата учебна година.