Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ 

Проектът е спечелен и реализиран по Национални програми на МОН за 2022 година и включва осигуряване на външна и вътрешна (подвижна) площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в училище; тяхното оборудване и обзавеждане. Целта на програмата е създаване условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата в пътното движение в рамките на образователната институция /детска градина, училище/ и извън нея. Стойността на проекта е 3500 лв., като се осигурява съфинансиране от училището в размер на 20% от извършените разходи.

Площадката е официално открита на 25. 10. 2022 година.

При осигуряването на външна и вътрешна (подвижна) площадка за обучение по БДП са изпълнени следните изисквания:

Настоящата външна площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението е обособена /разчертана и боядисана/ в двора на училището върху площадка за физическо възпитание и спорт. Тя е  с размери 11 м х 6 м. Ръководството на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Брезница изказва  благодарност на учителите: Сашо Харисков, Иса Мерсим и Ибрахим Алим за начина, по които се справиха с брилятно поставената професионална задача. Позицията Ви изисква голяма отдаденост, проявление на лични качества и допълнително прекарано време. Гледайки как работите, постигате целите си и се развивате, не може да не отбележим, че Вашият потенциал и професионални умения водят нашето училище към нови хоризонти. Ръководството и колегите се радваме и Ви благодарим за вашият талант, упорит ум и отдаденост на избраната от вас професия. Всеки служител е ценен за нас, а професионалисти като вас са още по ценни.

Вътрешната (подвижна) площадка е с размери 5 м х 4,5 м , изработена от винил.

Формата, размерите и съдържанието на площадките представляват умален размер на комуникационна мрежа от сгради, паркинг, улици, кръстовища и велосипедна алея, запълнени с вертикална сигнализация (пътни знаци и светофари) и хоризонтална маркировка.

 Училището разполага със следното оборудване и обзавеждане за площадките:

        

Наименование на стоките

Общ брой

1.

Светофар с височина 145 см. с дистанционо управление и пешеходна секция       

1

2.

Светлоотразителна жилетка – М

21

3.

Комплект от 10 бр. пътни знаци със стойки

1

4.

Стоп палка

2

5.

Симулационни очила за алкохол

1

6.

Симулационни очила за наркотици

1

7.

Табла за обучение по БДП

3

8.

Конуси

10

9.

Детски велосипед

1

 

Модулните учебни площадки са предназначение за възпитанието и обучението на децата и учениците като пешеходци и велосипедисти в часовете по Безопасност на движението по пътищата; за формиране на социално-отговорно поведение. Целта им е децата подробно да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението.

На площадките учениците, пешеходци/ велосипедисти, формират умения да:

– различават елементите на улицата;

– разпознават и различават основните пътни знаци;

– разпознават трите основни сигнала на светофара;

– да разпознават основните елементи на различните видове кръстовища;

– да пресичат безопасно регулирани и нерегулирани кръстовища.

Безопасността на децата-участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми на обществото, тъй като е пряко свързан с опазване на живота и здравето на децата и учениците днес и с подготвянето им като знаещи, културни, дисциплинирани и отговорни участници в движението в утрешния ден.


                                                                                                              Видео