Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Проект "Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев"

Проект "Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев"

Проектът на стойност 5,7 милиона лева е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“. Завършен през учебната 2012/2013 година.