Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Оперативна програма BG-RRP-1.015- " Училищна STEM среда" за изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС

 

 

лого

***

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница  е одобрено за изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС по Оперативна програма BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост . Стойността на проекта по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” е 363 000 лв.

Проектът предвижда  изграждане на STEM център по „Природни науки“ и „Математика и информатика“  STEM центъра ще бъде интегрирана учебна среда от ново поколение.

Ще бъдат обособени няколко зони с възможност за обединяване:

- зона zSpace Studio -ще бъде оборудвана с лаптопи за всеки ученик и ще използва софтуера zSpace Studio, чрез който учениците ще създават различни  3D модели. Тя ще предоставя възможности за 3D моделиране, преглед във VR/AR среда и отпечатване моделите на 3D принтер. Софтуерът дава възможност на учениците да придобият познания в 3D моделирането и проектирането в лесно достъпна среда чрез работата с различни модели, опити и симулации под формата на холограмен ефект.

- гъвкава зона с леки и преместваеми мебели за дискусии, презентации и демонстрационна техника-ще бъде използван интерактивен дисплей, поставен на мобилен стенд за свободно преместване в зависимост от организацията на групите.

- зона с работни станции за малки групи и кътове за фокусирана индивидуална работа за самостоятелни и групови проекти ;

- зона за социализация, срещи и почивка;

- самостоятелно помещение за учителите, където те да се събират, да планират и подготвят заедно учебното съдържание и дейности.;

 

https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=n4BYLllOwvwIBYNXUzOqIQ%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D&page=R9Isezxt5VnPzwMRNSZTxQ%3D%3D

Поздравления за екипа разработил проектното предложение!