Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Занимания по интереси

2022/2023 учебна година

                                                                                                                           

Група Ръководител
 1. Обичам да танцувам   Гюлфие Даракчи
 2.  Децата и дигиталният свят около нас  Ава Иса
3.   Химията - лесна и интересна  Петя Георгиева
4.   Обичам да спортувам Иса Мерсим 
5.  Сръчни и талантливи Гюлен Пенда
6.  Магията в природат  Шемшиде Камбач
7.  Млад историк  Ибрахим Пенда
8.  Пътешественик  Адиле Буковян
9.   Creative world citizens  Радослава Кабранева
10. Математиката- лесна и интересна Зайде Юсуф

 

2021/2022 учебна година

 

Група Ръководител Клас 
 1. Обичам да танцувам   Гюлфие Даракчи  I - III клас
 2.  Презентаторски умения в дигиталния свят  Ава Иса  V клас
3.   Химията - лесна и интересна   Петя Георгиева  VII клас
4.   Обичам да спортувам Иса Мерсим   V - VII  клас
5.   Обичам природата  Димитър Зинков  IX клас
6.   Магията в природата  Шемшиде Камбач  VI клас
7.   Историята - нашето национално богатство  Ибрахим Пенда  VII клас
8.   Пътешественик  Адиле Буковян  IX клас
9.   Ние сме малки писатели  Мехмед Кади  IV клас
10. Занимателна математика Зайде Юсуф V  клас