Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Занимания по интереси

2023/2024 учебна година

                                                                                                               

                                                                                

Група Ръководител

Клас

(от-до)

 1. „Сръчни и талантливи“ Гюлтен Пенда  III клас
2. „Децата и дигиталния свят около нас“ Ава Иса  V- VII клас
3. „Млад еколог“ Петя Георгиева  V клас
4.  „ Обичам да спортувам“ Ибрахим Алим   VIІІ до X  клас
5. „Природата около нас” Димитър Зинков  XIІ клас
6. “Магията в природата” Шемшиде Камбач  VIІІ клас
7. „Млад историк“ Десислава Дакова  VIІІ клас
8. „Пътешественик” Ибрахим Пенда  IX клас
9. “Учим английски език в движение”  Реджеп Иса  V до VII клас
10. „Пиринска хубост” Соня Каракиева  V доVI клас

2022/2023 учебна година

                                                                                                                           

Група Ръководител
 1. Обичам да танцувам   Гюлфие Даракчи
 2.  Децата и дигиталният свят около нас  Ава Иса
3.   Химията - лесна и интересна  Петя Георгиева
4.   Обичам да спортувам Иса Мерсим 
5.  Сръчни и талантливи Гюлен Пенда
6.  Магията в природат  Шемшиде Камбач
7.  Млад историк  Ибрахим Пенда
8.  Пътешественик  Адиле Буковян
9.   Creative world citizens  Радослава Кабранева
10. Математиката- лесна и интересна Зайде Юсуф

 

2021/2022 учебна година

 

Група Ръководител Клас 
 1. Обичам да танцувам   Гюлфие Даракчи  I - III клас
 2.  Презентаторски умения в дигиталния свят  Ава Иса  V клас
3.   Химията - лесна и интересна   Петя Георгиева  VII клас
4.   Обичам да спортувам Иса Мерсим   V - VII  клас
5.   Обичам природата  Димитър Зинков  IX клас
6.   Магията в природата  Шемшиде Камбач  VI клас
7.   Историята - нашето национално богатство  Ибрахим Пенда  VII клас
8.   Пътешественик  Адиле Буковян  IX клас
9.   Ние сме малки писатели  Мехмед Кади  IV клас
10. Занимателна математика Зайде Юсуф V  клас