Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

лого- УС

Състав на ученическия съвет за учебната 2023/2024 година

 •  Председател – Фатме Заим от 6 „а“  клас
 •  Заместник председател – Зайнеп Хаджи от 5 „б“  клас 
 •  Секретар –  Айше Буковян от 8 „а“  клас
 •   Касиер – Невсе Буковян от 11 „а“ клас

 

 Състав на ученическия съвет за учебната 2022/2023 година

 • Председател – Ава Кади от 9 „а“  клас
 • Заместник председател – Сияна Алим от 7 „а“  клас 
 • Секретар –  Салиха Иса от 8 „а“  клас
 • Касиер – Невсе Буковян от 10 „а“ клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2021/2022 година

 • Председател – Иса Мерсим Х „б“ клас
 • Заместник председател – Хюсеин Даракчи от IХ „а“ клас
 • Секретар – Зейнул Хаджи от Х „а“ клас
 • Касиер – Зайнеп Даракчиева от ІХ „б“ клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2020/2021 година

 • Председател – Фатме Кальор от ХІ „а“ клас
 • Заместник председател – Ава Иса от Х „а“ клас
 • Секретар – Иса Мерсим от ІХ „б“ клас
 • Касиер – Зейнеп Юрук от ХІ „а“ клас

 Състав на ученическия съвет за учебната 2019/2020 година

 • Председател – Бингюл Черкез от ХІ „а“ клас
 • Заместник председател – Найле Аян от ХІ „а“ клас
 • Секретар – Иса Мерсим от VІІІ „б“ клас
 • Касиер – Фатме Кальор от Х „а“ клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2018/2019 година

 • Председател – Айсел Пенд от ХІ „а“ клас
 • Заместник председател – Гюлфие Аян от ІХ „а“ клас
 • Секретар – Ава Иса от VІІІ „а“ клас
 • Пиар – Фатме Грошар от ІХ „а“ клас
 • Касиер – Найле Аан от Х „а“ клас

Състав на ученическия съвет за учебната 2017/2018 година

 • Председател – Хаиридин Сакали от ХІ „б“ клас
 • Заместник председател – Айсел Пенд от Х „а“ клас
 • Секретар – Фатме Иса от Х „а“ клас
 • Пиар – Юсеин Шабу от Х „а“ клас
 • Касиер – Зейнеп Джугдан от ХІ „б“ клас 

Състав на ученическия съвет за учебната 2016/2017 година

 • Председател – Емел Капанък от ХІ „б“ клас
 • Заместник председател – Айше Джугдан от ХІ „а“ клас
 • Секретар – Фатме Черкез от ХІ „б“ клас
 • Пиар – Хаиридин Сакали от ІХ „а“ клас
 • Касиер – Орхан Даракчи от ХІ „а“ клас