Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Състав на ученическия съвет за учебната 2017/2018 година:

    

Председател – Хаиридин Сакали от ХІ „б“ клас

                  Заместник председател – Айсел Пенд от Х „а“ клас

                  Секретар – Фатме Иса от Х „а“ клас

                  Пиар – Юсеин Шабу от Х „а“ клас

                  Касиер – Зейнеп Джугдан от ХІ „б“ клас

 

Извършени дейности:

  • Пролетно парти. Пролетното парти тази учебна година премина с много игри и забавления.
  • 22- април – ден на планетата Земя.
  • 22.12.2017 г. - новогодишно тържество.
  • Международна седмица “ Анти- тормоз“.
  • 14.11.2017 година – СВЕТОВЕН ДЕН за борба с диабета.
  • Световният ден на футбола- 10 декември.
  • Световният ден за борба със СПИН.