Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Състав на ученическия съвет за учебната 2022/2023 година

                                      Председател – Ава Кади от 9 „а“  клас

                                    Заместник председател – Сияна Алим от 7 „а“  клас 

                                    Секретар –  Салиха Иса от 8 „а“  клас

                                    Касиер – Невсе Буковян от 10 „а“ клас

 

 

Извършени дейности:

 

1 Октомври - Международен ден на възрастните хора! 

Световен ден за защита на животните

Международен ден на усмивката! 

Международен ден на учителя

Международен ден за борба с трафика на хора

24 Октомври - Световен ден за борба със  затлъстяването!

Борба с тормоза и насилието!

13 Ноември - Световен ден на добротата!

Международен ден на толерантността

Световен ден за борба със СПИН

 Международен ден на добротата

Ден на розовата фланелка - 2023г

Обесването на Васил Левски

8 март - 2023година

Международен ден на приказките

22 март - Световен ден на водата

Международен ден на здравето

Световен ден на климата

1 юни - Международен ден на детето 2023 година