Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

История на училището

1913/1914 – трудна следвоенна, но първа за образователното дело в с. Брезница година.

Първи учител на записалите се за обучение 62 ученици е Димитър Бекяров от село Либяхово, Неврокопско. Едва през 1920 година училището е узаконено от Атанас Мусаков. Обучението се е водело в стари и непригодни помещения.

До 1925 година с. Брезница наброява 1500 жители. Поради неграмотността и изостаналостта на населението селото остава встрани от политическия живот. На учителите Благой Москов, Жана Петкова, Борис Кехайов и Рут Антонова е заслугата за започване строежа на училищната сграда през 1933 година.

Почти всички строителни материали, както свидетелства Протокол №9/20. 02. 1933 на Училищното настоятелство, са набавени чрез доброволни дарения от жителите на селото. Ентусиазмът стига до там, че се работило дори и през нощта. Вратите и прозорците на училището са направени от отец Никола Клечеров като подарък на училището. Завършената през 1935 година сграда има 7 класни стаи и 4 помощни помещения.

През 1935-1940 година в селото се развива широко културно-просветна дейност. Основава се читалището.

Идват черни години за учебното дело в с. Брезница. През месеците февруари и март 1941 година се прекъсват учебните занятия, поради епидемия от петнист тиф. От 16. 01. 1944 година до края на учебната година отново са прекъснати учебните занятия, поради бомбардировките над град София.

През 1964 година завършва строителството на първи етап от сегашната училищна сграда с 6 класни стаи, а през 1988 година и втори етап. Обогатена е материално-техническата база, съобразно с тогавашните нужди и изисквания на учебно-възпитателния процес.

Юбилеен вестник. Май 1974 година – тук

Особена заслуга за развитието на училището ни имат дългогодишните учители и директори Георги Попов, Никола Кутинов, Петко Енчев, Димитър Шарков, София Поюкова, Георги Бацалов, учителите Димитър Ценкин, Мария Ценкина, Николина Маргаритова, Мария Шаркова и др.

Със Заповед №РД 1421/19. 04. 1999г. на МОН ОУ” Св. Св. Кирил и Методий” е преобразувано в СОУ .

През учебната 2012/2013 година училището отвори врати обновено по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев“. Проектът на стойност 5,7 милиона лева е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“. Директор на училището от тази учебна година е Никола Джингаров, помощник – директори Лина Балтова и Галина Адамова, главен учител – Магдалена Шопова.

През учебната 2013/2014 година в училището ни се обучават 440 ученици. Педагогическият персонал е 43 на брой, непедагогическият персонал е 10 на брой. През месец октомври на тази учебна година се отбеляза 100 годишният юбилей на училището с богата литературно-музикална програма.

Подробности тук

Галерия послучай юбилея на училището тук

Юбилеен вестник


През учебната 2014/2015 година в училището ни се обучават 415 ученици. Педагогическият персонал е 43 на брой, непедагогическият персонал е 10 на брой.

Подробности тук


През учебната 2015/2016 година в училището ни се обучават 410 ученици. Педагогическият персонал е 43 на брой, непедагогическият персонал е 10 на брой.

Подробности тук


През учебната 2016/2017 година в училището ни се обучават 413 ученици. Педагогическият персонал е 41 на брой, непедагогическият персонал е 10 на брой.

Подробности тук


През учебната 2017/2018 година в училището ни се обучават 400 ученици. Педагогическият персонал е 41 на брой, непедагогическият персонал е 9 на брой.

Подробности тук


През учебната 2018/2019 година в училището ни се обучават 396 ученици. Педагогическият персонал е 40 на брой, непедагогическият персонал е 8 на брой.

Подробности тук


През учебната 2019/2020 година в училището ни се обучават 394 ученици. Педагогическият персонал е 40 на брой, непедагогическият персонал е 7 на брой.

Подробности тук