Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Свободни работни места

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Висше образование за съответната длъжност- степен бакалавър или

 магистър.

  1. Присъдена квалификация- учител.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление до директора на училището.
  2. СV.
  3. Копие и оригинал / за проверка/ на диплома за завършено висше образование.
  4. Препоръка или характеристика от предишното работно място.
  5. Други документи и свидетелства за професионална квалификация.

Подборът се извършва с интервю, за което ще бъдете уведомени.

****************************

Едно работно място за учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас 

по чл. 68, ал.1, т.1, във връзка  с чл.70, ал. 1 от КТ считано от 02.11.2023 година.

Документите се приемат от 20.10.2023 година до 25.10.2023 година в кабинет 200 

от 9,00 часа до 15,00 часа, а на 25.10.2023 година- от 9,00 часа до 12,00 часа.