Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Свободни работни места

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Висше образование за съответната длъжност- степен бакалавър или

 магистър.

  1. Присъдена квалификация- учител.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление до директора на училището.
  2. СV.
  3. Копие и оригинал / за проверка/ на диплома за завършено висше образование.
  4. Препоръка или характеристика от предишното работно място.
  5. Други документи и свидетелства за професионална квалификация.

****************************

Едно работно място за учител по история и цивилизации

по чл. 68, ал.1, т.3, във връзка  с чл.70, ал. 1 от КТ считано от 07.05.2024 година.

Документите се приемат от 25.04.2024 година до 29.04.2024 година в кабинет 200 

от 09,00 часа до 14,00 часа на 25 и 26.04.2024 година,;

от 9,00 часа до 13,30 часа на 29.04.2024 година.