Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Дни за провеждане на НВО

  Заповед № РД 09-40655/ 30.08.2022 година

 

ІV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО- до 10.05.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО- 01 юни– 08 юни 2023 г.
Обявяване на резултатите от НВО- до 09 юни 2023 г.

Запознаване с оценената индивидуална изпитна работа от НВО се извършва в Пето СУ " Георги Измирлиев", ул. " Христо Чернопеев", № 16, гр. Благоевград в три дневен срок от 12 до 14.06.2023 година при предварително подадено писмено заявление до директора на СУ " Св. Св. Кирил и Методий", с. Брезница.

 


VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО- до 09.06.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО 16 – 27 юни 2023 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2023 г.

Запознаване с оценената индивидуална изпитна работа от НВО се извършва в:

  • Осмо СУ " Арсени Костенцев", гр. Благоевград по български език и литература;
  • Трето ОУ " Димитър Благоев", гр. Благоевград по математика;

в три дневен срок на 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 година  включително във времето от 09:00 до 18:30 часа.

 


Х клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:

  • Писмена част:

         - за ниво В1, В1.1, начало 11,00 часа;

         - за ниво А2, начало 11,30 часа;

           - за ниво А1, начало 12,00 часа;

  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)– 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО- до 09.06.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО 16 – 27 юни 2023 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2023 г.

Запознаване с оценената индивидуална изпитна работа от НВО се извършва в:

  • Осмо СУ " Арсени Костенцев", гр. Благоевград по български език и литература;
  • Трето ОУ " Димитър Благоев", гр. Благоевград по математика;

в три дневен срок на 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 година  включително във времето от 09:00 до 18:30 часа.

 


Примерните тестове за националното външно оценяване –  ІV, VІІ и Х клас можете да видите на сайта на МОН тук.