Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Дни за провеждане на НВО

  Заповед № РД 09-2050/ 28.08.2023 година

 

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10:00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10:00 часа

Издаване и предоставяне на учениците на служебни бележки за полагане на изпити от НВО- до 10.05.2024 г. включително

Оценяване на изпитните работи от НВО- 29 май– 05 юни 2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО- до 07 юни 2024 г. включително

Запознаване с оценената индивидуална изпитна работа от НВО се извършва в Регионално управление на образованието, гр. Благоевград, ул. " Тракия", № 2 в три дневен срок от 07 до 11.06.2024 година при предварително подадено писмено заявление до директора на СУ " Св. Св. Кирил и Методий", с. Брезница.

 


VІІ клас
Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Издаване и предоставяне на учениците на служебни бележки за полагане на изпити от НВО- до 17.06.2024 г. включително

Оценяване на изпитните работи от НВО- 22 юни– 29 юни 2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО- до 02 юли 2024 г. включително

Запознаване с оценената индивидуална изпитна работа от НВО се извършва в:

  • Осмо СУ " Арсени Костенцев", гр. Благоевград по български език и литература;
  • Трето ОУ " Димитър Благоев", гр. Благоевград по математика;

в три дневен срок на 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 година  включително във времето от 09:00 до 18:30 часа.

 


Х клас
Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

  • Писмена част:

         - за ниво В1, В1.1, начало 09,00 часа;

         - за ниво А2, начало 09,30 часа;

           - за ниво А1, начало 10,00 часа;

  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)– 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 09,00 и от 14,30 часа

Издаване и предоставяне на учениците на служебни бележки за полагане на изпити от НВО- до 07.06.2024 г. включително

Оценяване на изпитните работи от НВО-  13 юни– 21 юни 2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО- до 28 юни 2024 г. 
включително

Запознаване с оценената индивидуална изпитна работа от НВО се извършва в:

  • Осмо СУ " Арсени Костенцев", гр. Благоевград по български език и литература;
  • Трето ОУ " Димитър Благоев", гр. Благоевград по математика;

в три дневен срок на 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 година  включително във времето от 09:00 до 18:30 часа.

 


Примерните тестове за националното външно оценяване –  ІV, VІІ и Х клас можете да видите на сайта на МОН тук.