Facebook

Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

село Брезница

Основно меню

.

 

Добре дошли в сайта на нашето училище!

 

Тук винаги ще намирате актуална информация за:

Всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“.

Всичко, което се случва в училището – конкурси, състезания, олимпиади, извънкласни дейности.


 

 ***

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница  е одобрено за изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС по Оперативна програма BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост . Стойността на проекта по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” е 363 000 лв.

Проектът предвижда  изграждане на STEM център по „Природни науки“ и „Математика и информатика“  STEM центъра ще бъде интегрирана учебна среда от ново поколение.

Ще бъдат обособени няколко зони с възможност за обединяване:

- зона zSpace Studio -ще бъде оборудвана с лаптопи за всеки ученик и ще използва софтуера zSpace Studio, чрез който учениците ще създават различни  3D модели. Тя ще предоставя възможности за 3D моделиране, преглед във VR/AR среда и отпечатване моделите на 3D принтер. Софтуерът дава възможност на учениците да придобият познания в 3D моделирането и проектирането в лесно достъпна среда чрез работата с различни модели, опити и симулации под формата на холограмен ефект.

- гъвкава зона с леки и преместваеми мебели за дискусии, презентации и демонстрационна техника-ще бъде използван интерактивен дисплей, поставен на мобилен стенд за свободно преместване в зависимост от организацията на групите.

- зона с работни станции за малки групи и кътове за фокусирана индивидуална работа за самостоятелни и групови проекти ;

- зона за социализация, срещи и почивка;

- самостоятелно помещение за учителите, където те да се събират, да планират и подготвят заедно учебното съдържание и дейности.;

 

https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=n4BYLllOwvwIBYNXUzOqIQ%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D&page=R9Isezxt5VnPzwMRNSZTxQ%3D%3D

Поздравления за екипа разработил проектното предложение!

***

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница отново със спечелен проект!

Списък на класираните за финансиране училища и центрове за специална образователна подкрепа по модул „ Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт” Със този проект, който спечелихме ще оборудваме два кабинета по история и цивилизации и география и икономика. Стаите ще бъдат напълно обновени и ще отговарят на изискванията по съответните учебни предмети.

 https://web.mon.bg/upload/38325/3NP_Modul1_klasirane_28092023.pdf

***

  

 

Compress_20240526_162603_3926

 

viber_изображение_2024-05-27_23-07-18-838

***

417548512_921905146608617_743252126696723815_n  

 

 Без име_2

 

 

***

Сам постигам – Информирани за успех!

 

Сайтът sampostigam.org е създаден с цел да информира учениците и студентите с един жив родител или без родители, които са отраснали или отрастват в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други), или са поверени на грижите на роднини/близки (техни настойници или попечители), за възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа на държавно и частно ниво. Сайтът е в полза и на преживелите родители, настойници и попечители.

***


лични данни

  Здравни вноски Screenshot 2023-12-14 104615  

Ден на водата

 

Кибертормозът-218x300   baner1    Дете- онлайн защита   Закрила на детето Асоциация Солидарност
Актуални новини