Facebook

Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

село Брезница

Основно меню

.

 

Добре дошли в сайта на нашето училище!

 

Тук винаги ще намирате актуална информация за:

Всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“.

Всичко, което се случва в училището – конкурси, състезания, олимпиади, извънкласни дейности.

************************************

Инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет!

************************************

ОБЯВА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Благоевград, Ви кани да присъствате на Междуучилищна дейност по проекта.

С програмата може да се запознаете  тук

************************************

 

************************************

 
Кибертормозът-218x300 sacp.government.bgbgissue116-111   Дете- онлайн защита   Закрила на детето Асоциация Солидарност

 

Актуални новини