Facebook

Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

село Брезница

Основно меню

.

 

Добре дошли в сайта на нашето училище!

 

Тук винаги ще намирате актуална информация за:

Всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“.

Всичко, което се случва в училището – конкурси, състезания, олимпиади, извънкласни дейности.


 ***

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница отново със спечелен проект!

Списък на класираните за финансиране училища и центрове за специална образователна подкрепа по модул „ Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт” Със този проект, който спечелихме ще оборудваме два кабинета по история и цивилизации и география и икономика. Стаите ще бъдат напълно обновени и ще отговарят на изискванията по съответните учебни предмети.

 https://web.mon.bg/upload/38325/3NP_Modul1_klasirane_28092023.pdf

  ***

Сам постигам – Информирани за успех!

 

Сайтът sampostigam.org е създаден с цел да информира учениците и студентите с един жив родител или без родители, които са отраснали или отрастват в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други), или са поверени на грижите на роднини/близки (техни настойници или попечители), за възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа на държавно и частно ниво. Сайтът е в полза и на преживелите родители, настойници и попечители.

***

1а-2023

 

1б- 2023

***

Без име11  

 

 

Без име_2

 

 


лични данни

  Здравни вноски Screenshot 2023-12-14 104615  

Ден на водата

 

Кибертормозът-218x300   baner1    Дете- онлайн защита   Закрила на детето Асоциация Солидарност
Актуални новини