Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

 

Учебната 2022/2023 година

Олимпиада по:

Дата

Час

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Математика

10.12.2022 г.

09:00

32

-

2.

История и цивилизации

11.01.2023 г.

14:00

31

Азиме Бал- V клас;

Шабан Грошар- V клас

3.

География и икономика

13.01.2023 г.

13:30

14

Исмаил Кади- V клас

4.

Химия и опазване на околната среда

18.01.2023 г.

14:00

10

Хюсеин Даракчи- Х клас;

Зайде Чолак- VІІ клас

5.

Биология и здравно образование

20.01.2023 г.

13:30

8

-

6.

Български език и литература

21.01.2023 г.

09:00

21

Азиме Бал- V клас;

Шабан Грошар- V клас

Иса Кальор- V клас;

Сияна Алим- VІІ клас

7.

„ Знам и мога“

21.01.2023 г.

09:00

10

Юсуф Чолак- ІV клас

 

*******************************  

Учебната 2021/2022 година

 

Комисията по Екология и опазване околната среда обявява конкурс по случай

                                   22- април – ден на планетата Земя

                            Конкурсът е разделен на следните модули:

 

Първи модул:

 

   Есе на тема:

 • Земята е наш дом – нека се грижим за нея.
 • Човекът и природата.
 • Твоята планета се нуждае от теб.

Изисквания:

 1. В творбата си ученикът да изрази собствено мнение и възгледи;
 2. Всяко есе да съдържа трите имена на автора и класа;

 

Втори модул:

 

Рисунка на тема:     Земята -  наш дом.

Изисквания:

 1. Техниката е свободна – акварел, флумастер, молив и др.

2. На гърба на рисунката да бъде написано името и класа на детето.

 

Трети  модул:

Презентация или филм на тема:

 •   22 – април ден на планетата Земя.
 • Аз и околната среда.
 • Да спасим Земята.
 • Глобалната промяна в климата

Изисквания:

   1.Презентацията или филма да бъдат записани на СD ( една творба на един диск).

   2.Върху диска да бъдат записани заглавието на творбата, името и класа на автора.

 

Срок на подаване на творбите 12. 04. 2022 г.

 

Творбите ще бъдат оценявани съобразно възрастта на участниците:

 • I група - I – IV клас;
 • II група - V – VII клас;
 • III група -VIII-XII клас;

 

 

******************************* 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ

Националното състезание по финансова грамотност е в един кръг. То се организира от Министерството на образованието и науката за учениците от  V клас 

Ключ с отговори 5клас

 *******************************

Олимпиада по:

Дата

Час

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Математика

11.12.2021 г.

09:00

20

Сияна Алим- VІ клас;

Исмаил Кади- ІV клас

2.

География и икономика

14.01.2022 г.  09:00   3  -

3.

История и цивилизации

14.01.2022 г.   09:00  14 Сияна Алим- VІ клас

4.

Знам и мога – ІV клас

22.01.2022 г. 09:00  10  -
5.

Химия и опазване на околната среда

22.01.2022 г. 09:00 1 Хюсеин Даракчи- ІХ " а" клас

6.

Биология и здравно образование

22.01.2022 г.   09:00  2 -

 

*******************************

" Моята родина през фотообектива"

организиран от " Ротари клуб - Гоце Делчев"

******************************************************************************************************* 

Учебната 2019/2020 година

"ПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА!“ – НАШИЯТ ПРИЗИВ В ДЕНЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

5 юни

*******************************************************************************************************

Предмет

Дата

Час

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Математика

14.12.2019

09:00

23

-

2.

Химия и опазване на околната среда

18.01.2020

09:00

13

Хюсеин Даракчи – VІІ клас

Сибушка Заим – VІІ клас

Зайнеп Юмер – VІІ клас

3.

История и цивилизации

18.01.2020

09:00

11

-

4.

Знам и мога – ІV клас

25.01.2020

09:00

18

Амбер Ходжа 

     Сияна Алим       

5.

Биология и здравно образование

25.01.2020

09:00

4

Ремизе Чолак – VІІІ клас 

 

***********************************************

Олимпиада по математика

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2018/2019 година

Предмет

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Математика

12

-

2.

Български език и литература

12

-

3.

Физика

12

-

4.

Химия и опазване на околната среда

11

Зейнул Хаджи – VІІ клас

Невсе Арнаутин – VІІ клас

5.

Знам и мога – ІV клас

16

Уруч Буковян

Ава Мерсимова

6.

Биология и здравно образование

9

 

 

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2017/2018 година

 

Предмет

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Математика

20

-

2.

Български език и литература

12

-

3.

Информационни технологии 

5

проекта

„ Брезнишки фолклор“ - Адиле Качангар от Х клас;

„ Електрически заряди. Електрически ток“- Хюсеин Джугдан и Ибрахим Молла от VІІ клас;

„ Многоклетъчни организми“ - Уруч  Молла и Фатме Иса от VІІ клас;

 „ Континентална разходка“ - Исмаил Качангар от VІІ клас и Исмаил Иброш от VІ клас;

„Чудесата на България“ – Ариф Мерсим  от VІІ клас и Шабан Дългъч  от VІ кклас.

4.

Физика

12

-

5.

Знам и мога – ІV клас

17

 

6.

Химия и опазване на околната среда

5

 

7.

Биология и здравно образование

12

 

 

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2016/2017 година

Предмет

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Математика

12

2.

Информационни технологии

3 проекта

Накъде вървим?! Докъде ще стигнем?! – Адиле  Качангар от ІХ клас;

„Небесните тела в Космоса” – Самира  Пенд от V клас и Исмаил  Иброш от VІІ клас;

„Живота в моето училище” – Найле  Буковян от V клас и Иса  Мерсим от VІІ клас;

3.

География и икономика

2

4.

Физика

9

5.

Химия и опазване на околната среда

6

6.

Биология и здравно образование

17

7.

Знам и мога – ІV клас

28

Сибушка  Заим – ІV а

Зейнеб  Хаджи – ІV б

 

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2015/2016 година

Предмет

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Математика

36

2.

Информационни технологии

6 проекта

Последиците от вредните храни – Зайде  Буковян, Екатерина  Коджабашева – VІІ клас;

Как влияе спорта върху здравето на ученика – Зайнеп  Мустафа, Ибрахим  Грошар – VІІ клас;

Защитените животни в Пирин планина – Исмаил  Хаджи, Ахмед  Камбач – VІІ клас;

Женственост и мъжественост – Юсеин  Шабу, Мехмед  Мерсим – VІІІ клас;

Фатме Кальор- Излел е дельо хайдутин – Адиле Исмаил Качангар, Фатме Иса – VІІІ клас;

Интересни факти за египетските пирамиди – Адиле Шабу – ХІ клас

3.

Биология и здравно образование

15

Сануш Даракчи – VІІІ клас

4.

История и цивилизация

8

5.

Физика

15

6.

Български език и литература

7

7.

Химия и опазване на околната среда

9

8.

Знам и мога – ІV клас

30

Зейнул Хаджи

Мехмед Капанък

 

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2014/2015 година

Предмет

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Математика

30

2.

Английски език

6

3.

Знам и мога

15

4.

Физика

26

5.

История и цивилизация

7

 –

6.

Информационни технологии

 2 проекта

 1. Адиле Качангар, Фатме Иса – VІІ клас (Мултимедия –Моят малък свят)

2. Мехмед Мерсим, Юсеин Шабу – VІІ клас ( Мултимедия – Нов свят  )

7.

Български език и литература

36

8.

Химия и опазване на околната среда

23

Хаиридин Сакали

 9.

 Биология и здравно образование

23

Хаиридин Сакали

 

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2013/2014 година

Предмет

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Физика

33

2.

Математика

31

Адиле Качангар – VІ клас

3.

История и цивилизация

1

 –

4.

Български език и литература

 40

 –

5.

Информационни технологии

 3 проекта

1. Адиле Шабу – ІХ клас ( Интернет приложения – Животни )

2. Алиме Джемадан – VІІІ клас ( Мултимедия – Животът на един мечтател )

3. Юсеин Шабу, Саид Мерсимов – VІ клас ( Мултимедия – Представи си … )

6.

Химия и опазване на околната среда

 24

 –

7.

Английски език

 8

 –

8.

Знам и мога

 12

Фатме Капанък – ІV клас

 9.

 Биология и здравно образование

 43

Алиме Джемадан – VІІІ клас

Иса Кади – ХІІ клас

       

 

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2012/2013 година

Предмет

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Физика

 12

Алиме  Джемадан – VІІ клас.

2.

Химия и опазване на околната среда

31

Алиме  Джемадан -VІІ клас;

Фатме  Черкез-VІІ клас;

Емел Капанък-VІІ клас.

3.

Знам и мога

20

Найле Джамадан – ІV клас.

4.

Математика

63

5.

История и цивилизация

5

6.

Информационни технологии

20

14 проекта:

1. Сайт за игра – Юсуф Юрук-ІХ клас;

2. Етническите взаимоотношения в село Брезница – Кенан  Бабеч, Иса Сакали – Х клас;

3. Постиженията на село Брезница –  Ибрахим Даракчи, Дениз Церов – Х клас;

4. Училището – територия на предизвикателствата – Фатме Джугдан, Ибрахим Хаджи – Х клас;

5. Приятелството и самотата – Юсеин Сакали – Х клас;

6. Историята на едно училище – Шабан Юрук –Х клас;

7. История на света – Шабан Хаджи – Х клас;

8. Учебно помагало по математика 9-12 клас – Сениха Камбач – ХІ клас;

9. Да опазим родното си място – Саид Мерсимов, Юсеин Шабу – V клас;

10. Красотата на село Брезница – Муса Бухов – V клас;

11. Опазване на материалната база в училище – Мехмед Хаджи, Юсуф Молла – VІ клас;

12. Да живеем по-здравословно – Иса Хаджули, Хайридин Сакали – VІ клас;

13. Защитените животни в парк Пирин – Муса Грошар – VІ клас;

14. Вредата от алкохола, тютюнопушенето и наркотиците – Денис Мерсим – VІІІ клас.

7.

Биология и здравно образование

 48

Алиме  Джемадан -VІІ клас

Иса  Кади – ХІ клас

Невсе Грошар – ХІІ клас

Найле  Заим – ХІІ клас.

8.

Български език и литература

 39

 –