Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Документи

Прикачени документи

Стратегия за развитие
План за действие и финансиране
План за изпълнение на стратегията
Годишен план за организиране на дейностите
План за квалификационната дейност
Правилник за дейността на училището
План- програма по БДП
Области и критерии за повишаване на качеството на образованието
Форми на обучение
Програма: Превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Етичен кодекс
Спортен календар
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за І "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за І "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІІІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІІІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІV "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІV "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІІІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІХ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІХ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Х "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Х "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ХІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ХІІ "а" клас