Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Колектив

име длъжност
1. Сефаде Хаджи Директор
2. Магдалена Шопова Заместник- директор
3. Хюсеин Грошар Заместник- директор
4. Ибрахим Иса Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
5. Гюлфие Даракчи Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
6. Ава Джугдан Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
7. Зейнеп Заим Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
8. Зайнепа Юрук Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
9. Мехмед Кади Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
10. Вайда Селим Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
11. Мария Урумова Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
12. Калина Велкова Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
13. Мая Гулева Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
14. Гюлтен Пенда Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
15. Росица Стоянова Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
16. Васил Мишев Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
17. Величка Спириева Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
18. Румяна Вълчева Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
19. Соня Каракиева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
20. Мустафа Юрук Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
21. Фатме Молла Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
21.1 Хава Ислямова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
22. Радослава Кабранева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23. Реджеп Иса Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
24. Дияна Дрънкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
25. Зайде Камбач Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
25.1 Метие Чолак Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
26. Ахмед Чолак Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
27. Ава Иса Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
28. Румен Стоилов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
29. Шeмшиде Камбач Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
30. Петя Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
31. Димитър Зинков Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
32. Адиле Буковян Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
33. Ибрахим Пенда Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
34. Хюсеин Грошар Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
34.1 Десислава Дакова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
35. Сашо Харисков Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
36. Иса Мерсим Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
37. Ибрахим Алим Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
38. Муса Кади Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
39. Костадинка Ценкина Психолог
40. Фатме Алим Социален работник