Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Списък на учебниците през учебната 2022/2023 година

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

І клас

1.

Буквар (учебна тетрадка № 1, № 2 и № 3)

П. Димитрова и колектив

„Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

2.

Читанка (учебна тетрадка )

П. Димитрова и колектив

„Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

3.

Математика (учебна тетрадка № 1 и №2 )

В. Ангелова и Р. Топалска

„Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

4.

Родинознание (учебна тетрадка )

Е. Василева и С. Цветанска

„Просвета Плюс“ ЕООД

2021 г.

5.

Музика

Калоферова и колектив

„Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

6.

Изобразително изкуство

П. Цанев и колектив

„Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

7.

Технологии и предприемачество

(албум )

Л. Витанов и М. Райкова

„Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.


 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

ІI клас

1.

Български език

(учебна тетрадка № 1 и № 2 )

П. Димитрова и колектив

„Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

2.

Читанка (учебна тетрадка )

П. Димитрова и колектив

„Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

3.

Математика

(учебна тетрадка № 1 и №2 )

В. Ангелова и С. Дойчинова

„Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

4.

Околен свят (учебна тетрадка )

Е. Василева и С. Цветанска

„Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

5.

Английски език „Hello! New Edition“

(учебна тетрадка )

Е. Колева и Е. Ставрева

„Просвета-София" АД

2017 г.

6.

Музика

Калоферова и колектив

„Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

7.

Изобразително изкуство

П. Цанев и колектив

„Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

8.

Технологии и предприемачество

(албум )

Л. Витанов и Д.Недялкова

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.


Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

ІІI клас

1.

Български език

 ( учебна тетрадка № 1 и № 2)

П. Димитрова и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2018 г.

2.

Читанка ( учебна тетрадка)

П. Димитрова и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2018 г.

3.

Математика

( учебна тетрадка № 1 и №2)

В. Ангелова и Ж.Колева

( С. Дойчинова)

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2018 г.

4.

Човекът и обществото

( учебна тетрадка)

С. Цветанска и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2018 г.

5.

Човекът и природата

( учебна тетрадка)

М.Кабасанова и Е. Пещерска

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2018 г.

6.

Компютърно моделиране

Ант.Малинова и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2018 г.

7.

Английски език „ Hello! New Edition“

( учебна тетрадка)

Е. Колева и Е. Ставрева

„ Просвета- София“ АД

2018 г.

8.

Музика

Калоферова и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2018 г.

9.

Изобразително изкуство

П. Цанев и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2018 г.

10.

Технологии и предприемачество

( албум )

Л. Витанов и Ел.Васова

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2018 г.

  

ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.


Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

IV клас

1.

Български език

П. Димитрова и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2019 г.

2.

Читанка

П. Димитрова и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2019 г.

3.

Английски език „Hello! New Edition“

Е. Колева и Е. Ставрева

„Просвета-София" АД

2019 г.

4.

Математика

доц. д-р В. Ангелова и Ж.Колева

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2019 г.

5.

Компютърно моделиране

Р. Папанчева, Т. Глушкова

„ Изкуства“ ЕООД

2019 г.

6.

Човекът и природата

доц. д-р М. Кабасанова и Е. Пещерска

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2019 г.

7.

Човекът и обществото

доц. д-р С. Цветанска и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2019 г.

8.

Музика

Г. Калоферова и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2019 г.

9.

Изобразително изкуство

проф. д-р П. Цанев и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2019 г.

10.

Технологии и предприемачество

доц. д-р Л. Витанов и Ел. Васова

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2019 г.

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.


 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

V клас

1.

Български език

А. Петров и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2017 г.

2.

Литература

М. Герджикова и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2017 г.

3.

Английски език 

„ Your Spase for Bulgaria”

Мартин Хобс и Джулия Кедъл

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2017 г.

4.

Компютърно моделиране и информационни технологии

Иван Първанов и Людмил Бонев

„ Домино“ ЕООД

2022 г.

5.

Математика

Ю. Нинова и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

6.

История и цивилизации

Т. Леков и колектив

„ Просвета – София”АД

2016 г.

7.

География и икономика

Р. Пенин и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2017 г.

8.

Човекът и природата

М. Шишиньова и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2017 г.

9.

Музика

В. Сотирова и колектив

„ Просвета - София“ АД

2017 г.

10.

Изобразително изкуство

М. Мойнова и В. Гунева

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

11.

Технологии и предприемачество

Г. Иванов и А. Калинова

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.


 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VІ клас

1.

Български език

А. Петров и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2017 г.

2.

Литература

М. Герджикова и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2017 г.

3.

Английски език

„ Your Spase for Bulgaria”

Мартин Хобс и Джулия Кедъл

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2017 г.

4.

Компютърно моделиране и информационни технологии

Иван Първанов и Людмил Бонев

„ Домино“ ЕООД

2022 г.

5.

Математика

Ю. Нинова и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

6.

История и цивилизации

Екатерина Михайлова и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

7.

География и икономика

Р. Пенин и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2017 г.

8.

Човекът и природата

М. Шишиньова и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2017 г.

9.

Музика

В. Сотирова и колектив

„ Просвета - София“ АД

2017 г.

10.

Изобразително изкуство

П. Цанев и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

11.

Технологии и предприемачество

Г. Иванов и А. Калинова

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2017 г.

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.


 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VІІ клас

1.

Български език

А. Петров и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2018 г.

2.

Литература

М. Герджикова и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2018 г.

3.

Английски език

„ Your Spase for Bulgaria Student`s Book for the 7 th grade“

М. Хобс и колектив

„ КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД

2018 г.

4.

Математика

Ю. Нинова и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2018 г.

5.

Информационни технологии

Виолета Маринова 

„ Даниела Убенова-Даниела Биланска“ ЕТ

2018 г.

6.

История и цивилизации

Р.Гаврилова и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

7.

География и икономика

Л. Цанкова и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2018 г.

8.

Физика и астрономия

Хр.Попов и колектив

„ Просвета  АзБуки” ЕООД

2018 г.

9.

Химия и опазване на околната среда

М.Павлова и колектив

СД „ Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие

2018 г.

10.

Биология и здравно образование

Н.Цанова и С.Томова

СД „ Педагог-6” Делев, Луизова и с-ие

2018 г.

11.

Музика

В. Сотирова и колектив

„ Просвета - София“ АД

2018 г.

12.

Изобразително изкуство

П. Цанев и колектив

„ Просвета-София” АД

2018 г.

13.

Технологии и предприемачество

Г. Иванов и колектив

„ Просвета Плюс“ ЕООД

2018 г.

 

ВАЖНО!!!

Учебниците по ИУЧ ще бъдат уточнени в началото на учебната година с преподавателите по съответния предмет.