Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Анализ на резултатите от НВО и ДЗИ

 

Учебната 2021/ 2022 година

1.Национално външно оценяване – ІV клас

 4. клас-1

 

4. клас-2

 

4. клас-3

 

*****************************************************************************************************************

 

2. Национално външно оценяване – VІІ клас

2.1. Училищни средни резултати (в точки) по предмети и сравнение с училищния резултат от предходни години

7. клас-1_1

2.2. Съпоставка на училищните средни резултати ( в точки) по предмети със средните резултати за областта и страната.

7. клас-2_1

 

7. клас-3

 

*****************************************************************************************************************

3. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

3.1. Съпоставка на средния успех по предмети за училището със съответните резултати за страната и областта за 2022 г.

12. клас-1

 12. клас-2

 

3.2. Сравнение на средния успех по предмети за училището с предходни години

12. клас-3

 

12. клас-4

*****************************************************************************************************************

 

4. Национално външно оценяване – Х клас

10 клас-1

 

 10 клас-2

 

10 клас-3